Webinar om språkutvikling og språkforstyrrelser


Kommer i desember!


I dag er det vanlig å anta at barn fødes med en genetisk disposisjon for ervervelse tilegnelse av språk. Samtidig som hjernen er plastisk og lar seg påvirke av omgivelsene. Enkelt sagt er det et samspill mellom arv og miljø. Tenk hvor mye det har å si å mestre språket for et barn som vokser opp. Språkutvikling har en særegen funksjon og påvirker det grunnleggende i barns liv. Nemlig utvikling av personlighet, identitet, selvbilde, selvfølelse og selvtillit, kunnskap, sosial ferdigheter og kulturell kompetanse. Å streve med språk kan derfor virke negativt inn på flere områder i et barns liv, det å kunne fange opp og følge opp disse barna blir defor uhyre viktig.

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.