Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune?

Help

Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune?

Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune? Ved Jeanette Lindhart Bauer, fagleder og rådgiver i PPT Nittedal kommune.

I Nittedal gjør skolen individuell kartlegging når de er bekymret for en elevs matematikkutvikling, og prøver ut tiltak. PPT kobles på hvis tiltak ikke har god effekt og man fortsatt er bekymret for matematikkvansker. Deretter gjør PPT utredning som består av samtale med foreldre, skole og elev, individuell matematikkartlegging/testing av eleve...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem