Vil gi lærerutdanningen et løft med ny dysleksihåndbok

Help

Med sin nye håndbok om dysleksi for lærere ønsker Åsne Midtbø Aas å bli en del av pensum i lærerutdanningen. Hun vil heve kompetansen hos lærerne og være med på å utjevne forskjellene i undervisningen ute i Skole-Norge.

Tekst: Kathrine Ruud Elster
Foto: Kathrine Ruud Elster og USN

MER KUNNSKAP OM DYSLEKSI:
– Det er viktig å få dette inn i lærerutdanningen, sier Åsne Midtbø Aas om tematikken i sin nye bok.

Har du noen gang tenkt at enkelte lærere burde hatt mer kunnskap om dysleksi? Nå får denne yrkesgruppen et nytt hjelpemiddel i verktøykassen sin; nemlig «Dysleksihåndboka for lærere». Og bak denne utgivelsen står Åsne Midtbø Aas, for noen kjent som driftig pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.

Boken er som tittelen antyder, en håndbok om dysleksi for lærerstudenter og lærere ute i jobb.

Universitetsforlaget tilbød Midtbø Aas bokkontrakten etter at hun hadde kommentert på Twitter at «noen burde skrive en ordentlig bok om dysleksi».

En enkel og praktisk bok

Midtbø Aas mener det er altfor lite kunnskap om dysleksi blant enkeltlærere, og hun påpeker at det er viktig at vi har kompetanse om dette ute i klasserommene.

– Jeg ser et kjempebehov for å lage en bok som er enkel og praktisk, som alle lærere, lærerutdannere og lærerstudenter bør ha. Alle lærere møter jo elever med dysleksi i klassene sine. Så derfor har jeg nå laget en grunnleggende håndbok, sier hun.

Boken handler blant annet om hva dysleksi er, hvordan man finner dysleksi og andre vansker som ofte opptrer sammen med dysleksi. I tillegg kan du lese hva du gjør for å utrede og tilrettelegge, litt om lovverket, og hvordan du kan jobbe med motivasjon og mestring. Boken tar også for seg samarbeid med foreldre og jobbing med den digitale verktøykassa.

– Så det er en bok der målgruppen ikke er foreldre. Men jeg har skrevet så enkelt at foreldre også kan ha god nytte av den, sier Midtbø Aas.

Ulik praksis i skolen i dag

Boken er bygget på den erfaringen Midtbø Aas har fra møter med foreldre, elever og skoler i sitt arbeid med å sertifisere dysleksivennlige skoler og som rådgiver for Dysleksi Norge. Det er en praksisnær bok, inspirert av enkeltsaker pedagogen har vært borti. Midtbø Aas beskriver håndboken som både erfarings- og forskningsbasert.

– Det er ikke en nøytral fagbok – boken har en helt klar hensikt. Det er så ulik praksis i skolen i dag. For å få gjort noe med det må vi få opp kompetansen overalt. Sørge for at det ikke blir så stor forskjell ut fra hvor du bor hen og hvilken lærer du møter. Boken min er ikke nok til det, men den gir en klar oversikt over hva som må gjøres på en skole for å få orden på dette, sier Midtbø Aas.

Den store drømmen er at boken blir pensum i lærerutdanningen. Og hun håper det blir en håndbok som alle skoler vil ha, det vil si alt fra barne- og ungdomsskoler og opp til videregående.

– Det er lov å gå litt hardt ut – uten at det høres «crazy» ut, sier Midtbø Aas med et glimt i øyet.

Pensum ved USN

Og det ser lovende ut. Ved praktisk-pedagogisk utdanning hos Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har de valgt å ta håndboken inn på pensumlisten allerede før den er kommet ut.

Jorunn Hegna

– Våre studenter skal rustes til å møte elevmangfoldet i skolen, og de skal kunne tilpasse og legge til rette for gode læringsforløp for alle elever. Da trenger de kunnskap om hvordan de kan tilpasse opplæringen, slik at elevene får utnyttet sitt læringspotensial på tross av utfordringer de måtte ha. Denne boken gir et slikt kunnskapsgrunnlag, sier Jorunn Hegna, førstelektor ved Institutt for pedagogikk ved USN (bildet).

Lese med ørene

For Midtbø Aas har det vært viktig å skape forståelse for hvorfor man gjør ting; for eksempel hvorfor man skal tilrettelegge og hvorfor eleven skal lese med ørene. Hun tror alle lærere egentlig vil hjelpe, men at de ofte ikke vet hva de skal gjøre.

– Denne informasjonen bør være lett tilgjengelig. Man skal ikke måtte lese 700 sider for å finne ut av dette. Jeg har brukt mye plass i boken til å utfordre lærere på det didaktiske og lage en praksis som bygger på forskning, sier Midtbø Aas.

Dysleksihåndboka for lærere

Omslaget til Dysleksihåndboka for lærere
Dysleksihåndboka for lærere fås kjøpt i nettbutikken til Dysleksi Norge.

Åsne Midtbø Aas jobber til vanlig som pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge, men gir ut boken som privatperson. Hun har jobbet som lærer og rektor og med å veilede og sertifisere dysleksivennlige skoler. «Dysleksihåndboka for lærere» vil være tilgjengelig gjennom vanlige salgskanaler fra september 2021. I tillegg vil Dysleksi Norge selge den i nettbutikken sin.

Mer informasjon:

I denne videoen snakker Magnus Nohr, høgskolelektor ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, med Åsne om den nye boka hennes.