Vil du bidra til forskning?

Vil du bidra til forskning og utvikling?

Vi får henvendelser fra mange som vil ha hjelp fra noen med dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker til sitt prosjekt. Dette kan være studenter, forskere, oppfinnere, produktutviklere etc. De jobber med alt fra forskning til universell utforming. Nå kan dere ta direkte kontakt med de det gjelder, under:

Ta kontakt med disse som ønsker informanter eller bidragsytere til sine prosjekter:

 

1.) Birgitte, ved studentbedriften DYS SB:

Ønsker å komme i kontakt med: Ungdom fra 20 år og oppover med dysleksi for å utvikle et nytt verktøy.
Vil vite: Hva du selv kjenner at du trenger. Hva har du opplevd? Har noe manglet? Hva vil du at dette verktøyet skal inneholde?
Til: Spørreundersøkelse (6 spørsmål) for Studentbedriften DYS SB: https://no.surveymonkey.com/r/H6SMNYW
Kontakt: Birgitte Hellwig på telefon 952 92 398 eller e-post: birgitte.hellwig@gmail.com

 

2.) Cecilie Bratland, Masterstudent Universitetet i Oslo: (publisert 28/2)

Ønsker å snakke med: Ønsker å få kontakt med så mange 10. klasse elever som mulig, over hele landet.
Vil vite: Spørreskjema består av 2 deler, I den første delen kartlegges bakgrunnsvariabler som kjønn, valg av utdanningsprogram, karakterer og eventuell dysleksi diagnose, mens den andre delen består av 20 spørsmål som kartlegger selvoppfatning.
Til: Master oppgave ved UIO, spesialpedagogikk, med fordypning spesifikke lærevansker, tema på oppgeven «Akademisk selvoppfattelse og dysleksi. En spørreundersøkelse til elever på 10.trinn»,
Kontakt:  Cecilie Bratland Johansen, mob: 99300977, e-mail: cecbjoh@student.uv.uio.no

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X