Viktig med åpenhet om dysleksi

Help
Gutt i småskolen sitter ved pulten sin
Elever med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker finnes i alle klasserom.

Dysleksi er svært utbredt, og vi i Dysleksi Norge synes det er flott at stadig flere nå velger å være åpne om vanskene sine.

I Dysleksi Norge jobber vi for å sikre rettighetene til alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Du kan også bli medlem hos oss – det koster bare kr 300 i året.

Ved å bli medlem hos oss får du en rekke fordeler. Vi tilbyr gratis veiledning og hjelper deg med alt du måtte lure på rundt dine rettigheter. Du kan også velge mellom ni gratis medlemskurs. Videre får du gratis medlemsblad og muligheten til å delta på spennende aktiviteter der du kan møte likesinnede å dele erfaringer med.

Dysleksi

Dysleksi er en spesifikk lærevanske. Vansken er medfødt og livsvarig og skyldes ikke svake evner eller dårlig opplæring.

Fakta om dysleksi:

 • Det er ca. 5 % som har dysleksi.
 • Det er like mange jenter som gutter som har dysleksi.
 • Ordet dysleksi kommer fra “DYS” og “LEKSIA”, som betyr “vansker med ord”.
 • Dysleksi er arvelig. Det er 38 til 50 % sjanse for at barnet får dysleksi hvis en av foreldrene har det. Det er imidlertid ikke all dysleksi som er arvelig. Dysleksi er alltid resultat av et komplisert samspill mellom arv og miljø, som begynner allerede i fosterlivet. Man arver altså ikke dysleksi; man arver gener som kan gi disposisjon for dysleksi under visse miljøbetingelser.
 • Det er bred enighet om at dysleksi er et problem med lydene i språket (fonologi). Det er vanlig å blande bokstavlyder som for eksempel b/d og b/p. Det er også vanskelig å rime.
 • De med dysleksi har ikke primært et problem med å forstå innholdet i det de leser, men med å lese i seg selv. Skrivevanskene er også ofte alvorlige og varige.
 • De med dysleksi har språklig redusert arbeidsminne. Det vanlige er å huske syv pluss-minus to enheter. Dyslektikere husker fem pluss-minus to.

Kjennetegn på dysleksi

Vær oppmerksom hvis flere av disse faktorene er til stede:

 • Vansker med å skille mellom bokstavlyder (f.eks. lytte ut første og siste lyd i et ord).
 • Vansker med å rime.
 • Store problemer med lesing sammenlignet med øvrig læringsevne.
 • Vansker med leseflyt.
 • Leser sakte, noe som påvirker forståelsen.
 • Fortsetter å ha vansker med skriving/skrivefeil.
 • Enkelt og lite variert språk når man skriver.

Vanlige utfordringer

Mange med spesifikke lærevansker opplever andre utfordringer, som kan være vel så fremtredende som hovedvansken. Her er eksempler på utfordringer som de med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker kan ha:

 • Lære klokka, samt tidsbegrep
 • Forskjell på høyre og venstre, samt retningssans
 • Lav selvfølelse, mestringsfølelse og motivasjon
 • Grovmotoriske og finmotoriske vansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Strukturelle vansker
 • Problemer med begreper

Les mer om dysleksi her.

Les også om: