Hva slags hjelp har unge og voksne krav på til å fullføre videregående?

Help

Dersom opplæringsløpet du har valgt, ikke passer for deg, har du rett til å gjøre ett omvalg. Omvalg betyr at du velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. For å ha rett til omvalg må du ha ungdomsrett. Du kan:

  • gjøre omvalg til et lavere trinn, for eksempel velge et nytt utdanningsprogram på Vg1 etter at du er ferdig med Vg2.
  • gjøre omvalg på samme trinn, for eksempel ved å velge et nytt programområde på Vg2.

Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen. Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang. Dersom du ønsker å ta samme utdanningsprogrammet eller programområdet om igjen, er det ikke omvalg, og retten utvides derfor ikke.

Fylket har en frist for når i skoleåret du begynner å bruke av opplæringsretten din. Denne fristen er tidligst 1. november, men i noen fylker er den senere enn dette. Det er først når du avbryter opplæringen etter denne fristen at du ved omvalg har bruk for å få utvidet opplæringsretten din.

Du kan ikke gjøre omvalg etter fullført treårig videregående opplæring i skole eller avlagt fag-/svenneprøve.
Kilde: vilbli.no

Spørsmål?

Inntakskontoret svarer på spørsmål om bytte av skole, å begynne på skole i et annet fylke eller andre spørsmål om inntak. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike inntakskontorene.

Husk at:

  • Opplæringen skal tilpasses dine evner og måte å lære på.
  • Lærebøker, digitalt utstyr og annet læremateriell er fylkeskommunens ansvar – ikke skolens.
  • Fra høsten 2017 kan voksne også låne pensum 1.-13. trinn. Les mer om skolelydbøker her.
  • Elever har rett på rådgivning og kartlegging av behov og videre muligheter.
  • Elever i voksenopplæring har også krav på hjelpemidler som stavekontroll og talesyntese.