Video om lese- og skriveverktøy

Help

Se denne fine videoen om verktøy for lese- og skrivevansker.

Videoen er produsert av LO Media, for Industri Energi, med Line Yri-Hagen fra Dysleksi Norge.

– Målet er å tilby korte og nyttige tips som kan brukes av alle, spesielt medlemmene våre og de som ønsker å gjøre arbeidsplassen sin mer dysleksivennlig, sa Cay Nordhaug fra Industri Energi da videoen ble spilt inn.

Les mer:

Lager video for de med lese- og skrivevansker – Industri Energi