Ulike råd og utvalg

Help

Fagutvalg: Dysleksi

 • Helene Berntsen, Phd-stipendiat for Universitetet i Agder.
 • Monica Melby Lervåg, Professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og Direktør for Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims).
 • Turid Helland, Professor emerita ved Universitetet i Bergen.
 • Anne Marit Valle, Professor i spesialpedagogikk ved Nord universitet.

Fagutvalg: Dyskalkuli

 • Tonje Amland, Universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
 • Anita Lopez Pedersen, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og Ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Oslo.
 • Terje Ulv Throndsen, Universitetslektor ved OsloMet.

Fagutvalg: DLD

 • Stian Valand, PhD-student ved Lovisenberg sykehus og prosjektkoordinator ved Folkehelseinstituttet.
 • Anne Marit Valle, Professor i spesialpedagogikk ved Nord universitet.
 • Natallia Bahdanovich Hanssen, Professor i spesialpedagogikk ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet.
 • Turid Helland, Professor emerita ved Universitetet i Bergen.

Økonomiutvalg

 • Leder: Inger Jonsvik
 • Line Tronstad
 • Gunnar Schanke

Kontrollutvalg

 • Kjell Arne Lie
 • Bente Åkre Rogne
 • Kristine Hildegard Ulvatne
 • Anja Gulliksrud (vara)
 • Marit Hansen (vara)
 • Ståle Brennsæter (vara)

Valgkomité

 • Leder: Knut Rinden
 • Bjørn Melsæter
 • Laila Brandsdal Johnson
 • Trine Aakermann (vara)