Ulike råd og utvalg

Help

Fagutvalg: Dysleksi

 • Trine Aakermann, spesialpedagog og tilretteleggingskoordinator ved Sandefjord VGS
 • Guro Bergseth, spesialpedagog og rådgiver i ”GKB – Foreldrehjelpen”
 • Helene Berntsen, PhD-stipendiat ved Universitetet i Agder
 • Lillian Dale, spesialpedagog ved Slåtten skule
 • Turid Helland, professor ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB
 • Ingjerd Høien-Tengesdal, Dr. Philos og faglig leder ved Logometrica
 • Rita Lie, fagkoordinator/spesialpedagog
 • Solveig-Alma Halaas Lyster, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Monica Melby-Lervåg, Monica, professor/prodekan for forskning ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Turid Nygård, spesialpedagog

Fagutvalg: Dyskalkuli

 • Elise Klaveness, høgskolelektor på Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Underviser matematikkdidaktikk i lærerutdanningene med fokus på grunnskolelærerutdanningen 1-7.
 • Anita Lopez-Pedersen, stipendiat ved Institutt for spes.ped., Universitetet i Oslo.
 • Marianne Akselsdotter, spesialpedagogisk rådgiver ved avdeling for sammensatte lærevansker i Statped.
 • Tone Dalvang, seniorrådgiver i Statped.
 • Terje Ulv Throndsen, vitenskapelig assistent ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.
 • Katrine Kvisgaard, logoped MNLL/cand.ed. Oslologopedene.
 • Olaug Svingen, Matematikksenteret.
 • Vidar Lothe Waaler, spesialpedagog i Dysleksi Norge.
 • Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

Økonomiutvalg

 • Leder: Inger Jonsvik
 • Line Tronstad
 • Gunnar Schanke

Kontrollutvalg

 • Kjell Arne Lie
 • Bente Åkre Rogne
 • Kristine Hildegard Ulvatne
 • Anja Gulliksrud (vara)
 • Marit Hansen (vara)
 • Ståle Brennsæter (vara)

Valgkomité

 • Leder: Knut Rinden
 • Bjørn Melsæter
 • Laila Brandsdal Johnson
 • Trine Aakermann (vara)