Grunnskolen sender flere elever med uoppdaget dysleksi til videregående skole

Help

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I en fersk pressemelding forteller Flekkefjord Videregående skole at de i inneværende skoleår har utredet 27 elever med mistanke om dysleksi/lese- og skrivevansker. 19 av disse ble diagnostisert med dysleksi, 4 av de resterende elevene hadde store lese- og/eller skrivevansker eller språkvansker.

Tekst: Marianne Kvernbekk Rindal/Foto: iStock

Elever som blir oppdaget så sent som etter ti års grunnskole, har ofte en ryggsekk fylt av dårlige opplevelser knyttet til manglende mestringsfølelse i skolen, de har store hull i sin kompetanse og vil få problemer med å fullføre videregående opplæring.

Flekkefjord videregående skole er en sertifisert dysleksivennlig skole, de sørger for at disse elevene får hjelp til å søke om pedagogiske hjelpemidler og får tilrettelegging på skolen.
Men, alle er ikke så heldige at de er elever ved en dysleksivennlig skole. Hvordan ser det ut i resten av landet?

gutt skriver i en bok

I tall hentet fra Stortingsmelding 21 (2016-17) framgår det at den norske skolen har 15–20 % elever med så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning og arbeidsliv (Under prestasjonsnivå 2, UIO). En kan regne med at minst 5 % av elevmassen i Norge har dysleksi.

– Dersom man ser disse tallene opp mot frafall i videregående skole og opplysningene fra Flekkefjord videregående skole, avtegner det seg et bilde av en del av frafallsproblematikken som har vært diskutert i den senere tid. Vi tror dessverre ikke det er bare i Flekkefjord at elevene kommer til videregående skole med uoppdagede lese- og skrivevansker, sier pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge Åsne Midtbø Aas.

– Dysleksi Norge har sertifisert skoler på grunnskolenivå, videregåendenivå og voksenopplæringer, men det er tidlig i grunnskolen at innsatsen må settes inn. Det må settes fokus på avdekking og utredning av vanskene tidligst mulig, og det er ingen grunn til å vente å se om det retter seg i løpet av barneskolen, sier Midtbø Aas.