Tiltak for elever med spesifikke matematikkvansker

Denne artikkelen er en språklig og visuelt redigert utgave av en artikkelen "Matematisk kompetanse og matematikkferdigheter" hentet fra Dysleksi Norges ressurssamling "Faglige retningslinjer spesifikke matematikkvansker", utgitt i 2020. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av utgivelsen.


Elever med spesifikke matematikkvansker har store og vedvarende vansker med tall og mengdeforståelse, som kan gi utfordringer med grunnleggende matematikk. Det betyr likevel ikke at elevenes læringsutbytte er konstant. Eleven kan lære, men det krever at læreren forstår hva som er elevens utfordringer og legger vekt på elevens styrker. God undervisning må derfor bygge på en grundig kartlegging av elevens utfordringer og styrker.

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.