Tilrettelegging i matematikkeksamen – hva nå?

Help

I fjor høst kom nyheten om at det ville være mulig å bruke kalkulator ved eksamen i matematikk. Det var svært gode nyheter for elever med matematikkvansker. Etter massiv kritikk snudde Udir. Det er nå besluttet at det likevel ikke er lov å bruke kalkulator på eksamen – heller ikke som særskilt tilrettelegging.

Bakgrunn/historikk

Elever i et klasserom har matematikkeksamen
Det er dessverre fortsatt sånn at det ikke er mulig for elever med dyskalkuli å bruke kalkulator ved eksamen, heller ikke som særskilt tilrettelegging.

Mange elever med matematikkvansker har behov for særskilt tilrettelagt eksamen. Lovens forskrift sier i korte trekk at eleven skal få muligheten til å vise hva hen kan, men kan ikke være så omfattende at eleven får fordeler eller ikke blir prøvd i kompetansemålene. Dette gjelder ikke bare i matematikk, men i alle fag.

I tillegg til forskriften, så har todelt eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi også vært regulert av et rundskriv. I dette rundskrivet sto det helt klart at i del 1 er det ikke tillatt med kalkulator for noen elever, heller ikke som særskilt tilrettelegging.

Dette er en stor ulempe for elever med dyskalkuli. Mange stryker i eksamen og klarer ikke å oppnå generell studiekompetanse.

Endringer med fagfornyelsen

Med fagfornyelsen kom nye læreplaner i alle fag og dermed også nye eksamener. Gleden var derfor stor da nyheten kom om at rundskrivet som var knyttet til den gamle læreplanen, ikke skulle gjelde og heller ikke skulle erstattes med et nytt rundskriv med samme begrensninger. Eksamen skulle bli heldigital, og kalkulator skulle bli tillatt for alle. Da ville det ikke engang vært nødvendig å søke om særskilt tilrettelegging.

Kritikk mot de nye eksamenene i matematikk

I kjølvannet av dette møtte skolemyndighetene kritikk for sitt forslag. Utdanningsforbundet og faglærere ved mange av landets videregående skoler mente at de nye eksamensoppgavene hadde blitt bedre, men mente at deler av eksamen fortsatt burde gjennomføres på papir og uten hjelpemidler. De hevdet at dette ville svekke muligheten til å teste elevenes grunnleggende matematikkompetanse og regneferdigheter og at det vil gå utover de elevene som sliter mest i faget fra før.

Utdanningsdirektoratet lyttet til kritikken, og i august i 2021 kom beslutningen om at samtlige eksamener i matematikk etter LK20, også i praktisk matematikk, skal gjennomføres som todelt eksamen frem til våren 2023. Det betyr også at det tidligere rundskrivet igjen blir gjeldende.

Det er derfor fortsatt sånn at det ikke er mulig for elever med dyskalkuli å bruke kalkulator ved eksamen, heller ikke som særskilt tilrettelegging.

Dysleksi Norge mener

Dysleksi Norge mener at dette er en stor ulempe for våre medlemmer. For elever med alvorlige og vedvarende utfordringer i matematikk ville tilretteleggingsmuligheter gitt dem muligheten til å vise sin kompetanse i matematikk, utover de grunnleggende ferdighetene der de har en medfødt svekkelse. For disse personene vil tilretteleggingsnekt ofte bety at de ikke kan klare å bestå matematikk og dermed ikke oppnå generell studiekompetanse.

Vi mener at det må vurderes endringer i rundskrivet som åpner for at elever med dyskalkuli kan bruke kalkulator som særskilt tilrettelegging.

Les brevet Dysleksi Norge har sendt til Utdanningsdirektoratet her. Her tar vi opp denne og andre viktige saker vedrørende eksamen. Og her kan du se hva Utdanningsdirektoratet svarte.

Dysleksi Norge jobber videre med denne viktige saken. Følg oss gjerne på Facebook. Der deler vi nyheter og oppdateringer i denne saken og andre saker.

Sjekk også ut: