Ønsker tilrettelegging av nasjonale prøver

Help

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nasjonale prøver i lesing skal måle leseforståelse. Elever med dysleksi får ikke bruke hjelpemidler. Grunnen til det er at hjelpemidlene vil føre til at eleven ikke blir målt på det eleven skal måles på.

Elever går gjennom skolegården
Elever med dysleksi får ikke bruke hjelpemidler på de nasjonale prøvene i lesing.

Dysleksi Norge synes likevel dette er urettferdig. Elever med dysleksi har egentlig ikke noen problemer med å forstå det de leser – men de har problemer med å avkode bokstaver og ord. Leseforståelse og avkoding er egentlig to forskjellige ting, selv om man vanligvis sier at avkoding er en del av forståelsen. (Lesing = avkoding x forståelse).

Dysleksi Norge synes at elever med dysleksi burde få bruke avkodingshjelpemidler – det vil si opplesning – under nasjonale prøver.

Siden resultater fra nasjonale prøver brukes i forskning og statistikk, er det vanskelig. For at resultatene skal kunne sammenlignes må alle elevene ha tatt akkurat den samme prøven, og på akkurat samme måte.

Hvis det skal endres, må man forandre på målet med prøven og regler for gjennomføring. Utdanningsdirektoratet har foreslått å lage nye nasjonale prøver. Dysleksi Norge mener at man da må sikre at elevene får den tilretteleggingen de trenger for å vise hva de kan.

Men: De nye prøvene kommer ikke før i 2024. Det er for lang tid å vente på en løsning!

Dysleksi Norge foreslår:

  • Elever som har utfordringer på det området nasjonale prøver skal måle – og allerede er grundig utredet for disse – kan fritas fra nasjonale prøver.
  • Elevene som har fritak får en alternativ prøve som er tilrettelagt etter deres behov.

I praksis vil dette bety at elevene fritas fra den offisielle nasjonale prøven der deres resultater inngår i datagrunnlaget, men får en prøve som er bedre tilpasset deres forutsetninger. Resultatene fra deres prøver når de får bruke hjelpemidler vil være mer nyttig når den enkelte lærer skal planlegge videre tilrettelegging og kan bidra til å gi skolen viktig informasjon om hvordan de lykkes i å tilpasse opplæringen for elever med tilretteleggingsbehov. 

MERK: Dysleksi Norges medlemmer har i utgangspunktet ikke lyst på fritak, men de vil få muligheten til å vise hva de kan gjennom tilrettelegging!

Forslaget er altså et resultat av et grundig arbeid, der dette fremstår som den eneste løsningen som åpner for å tillate tilrettelegging, frem til nye prøver er på plass i 2024.

Signer oppropet vårt!

Er du enig med oss? Signer oppropet vårt her!

Les mer om bakgrunnen for oppropet vårt her!

Fagkurs fra Dysleksi Norge: