Tilrettelegging av nasjonale prøver allerede fra høsten

Help

Nå har Kunnskapsdepartementet gitt sin støtte til Utdanningsdirektoratets anbefaling om å tillate tilrettelegging ved nasjonale prøver i lesing på norsk og samisk.

Elever tar nasjonale prøver med hver sin pc i et klasserom
Nå kan elever med dysleksi endelig få bruke de hjelpemidlene de er vant til, på nasjonale prøver i lesing og engelsk.

Dysleksi Norge jobber for dine rettigheter – bli medlem i dag!

«Vi støtter direktoratets anbefaling om alternativ 3b, hvor elever med dysleksi eller betydelige lesevansker gjennomfører prøven med hjelpemidler, samtidig som resultatene fra elevene med hjelpemidler inkluderes i den nasjonale statistikken», skriver Kunnskapsdepartementet i sin tilbakemelding til Utdanningsdirektoratet.

Det var i begynnelsen av februar at Utdanningsdirektoratet sendte en anbefaling til Kunnskapsdepartementet om å tillate tilrettelegging ved nasjonale prøver i lesing på norsk og samisk. Dette er ment å gjelde for elever som har godkjent bruk av lesehjelpemidler i opplæringen.

Samtidig som Kunnskapsdepartementet støtter denne anbefalingen, understreker de at denne løsningen vil gjelde for både prøvene i lesing og engelsk.

Og Utdanningsdirektoratet bekrefter til Dysleksi Norge at dette skal gjelde fra og med høsten 2022.

– Selv om elever med dysleksi strever med avkoding, kan de ha god leseforståelse. Nå kan de endelig få lov til å vise det, også på nasjonale prøver, gjennom å bruke de hjelpemidlene som de er vant til. Det gir et riktigere bilde av ferdighetene deres, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

Dysleksi Norge mener

Dysleksi Norge har hele tiden ment at nasjonale prøver i lesing burde kunne tilrettelegges for elever som har dokumenterte og vedvarende avkodingsvansker. Det vil blant annet gjelde elever med dysleksi, men også elever med enkelte typer språkvansker. Konsekvensen av dette er at elever som uten tilrettelegging sannsynligvis ville skåret på laveste nivå, får muligheten til å vise sin reelle leseforståelse.

– Tilrettelegging av nasjonale prøver kan gi oss verdifull informasjon om hvor gode leseferdigheter elever med dysleksi har når de får bruke hjelpemidler. Det kan gi informasjon om geografiske forskjeller og være en indikator på kvalitet i den tilpassede opplæringen, sier Solem.

Bakgrunn

Dysleksi Norge har i mange år jobbet for tilrettelegging av nasjonale prøver i lesing. I desember 2021 ga Kunnskapsdepartementet et oppdrag til Utdanningsdirektoratet om å utrede muligheter for tilrettelegging av prøvene.

«Utdanningsdirektoratet må underveis i utredningen ha dialog med Dysleksi Norge, og andre relevante aktører som blir berørt av eventuelle endringer», skrev Kunnskapsdepartementet i oppdragsbeskrivelsen til Utdanningsdirektoratet.

Dysleksi Norge leverte sitt innspill i januar 2022.

I februar ble det kjent at Utdanningsdirektoratet anbefaler tilrettelegging av prøvene.

– Vi mener vi har funnet en god balanse og vil takke Dysleksi Norge for et godt samarbeid over tid med faglige innspill og nyttige diskusjoner, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

Om nasjonale prøver

  • Nasjonale prøver skal både gi informasjon om enkelteleven, som læreren kan bruke i oppfølgingen av den enkelte elev, men resultatene skal også brukes i nasjonal statistikk for å måle skolekvalitet på alle nivåer. Det betyr at man for eksempel skal kunne se systematiske forskjeller mellom landsdeler og bruke den informasjonen man har, når man utformer politikk og fordeler ressurser.
  • Prøvene er obligatoriske for alle elever på 5., 8. og 9. trinn.
  • Nasjonale prøver gjennomføres mandag 5. september til fredag 30. september 2022.

Les også: