Tilpasset opplæring

En av de jeg intervjuet til denne utgaven sa det veldig godt:

“Hvem er funksjonshemmet; samfunnet eller individet? Det er samfunnet som har skapt denne funksjonshemmingen ved å ikke tilrettelegge”.

Vi vil snu dagens situasjon så alle blir gode på å tilpasse opplæringen for de med lærevansker. Alle elever har krav på tilrettelegging for å lære og vise hva de kan. De med dysleksi, dyskalkuli og SSV har noen utvidede rettigheter. I denne utgaven får dere info om:

  • At lokallag ofte arrangerer kurs i hjelpemidler.
  • God tilrettelegging for de med dysleksi, dyskalkuli og SSV.
  • Hvilke fag elever kan og bør få fritak i, og hvordan de søker.
  • Hvor langt skoler kan strekke seg.
  • Hva som er lov på nasjonale prøver.
  • iPad eller PC?
  • Boktips: tilrettelagt opplæring.

I neste utgave får dere gode eksempler på tilrettelegging for de på videregående.

Dyslektikeren nr. 3 forsiden

I bladet kan du også lese om:

Og hvordan du kan søke om fritak i:

Fag de har spesialundervisning/IOP i

Gjelder de som går på grunnskolen.

Skriftlig sidemål

Gjelder elever med dysleksi og SSV, både på ungdomsskolen og videregående.

2. fremmedspråk

Elever med dysleksi og SSV, på videregående.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X