Tilpasset opplæring på videregående

I denne utgaven får du mange eksempler på tilpasset opplæring fra alle de Dysleksivennlige VGS våre. En av dem har samtaler med cirka 20 % av alle
elevene som har søkt seg inn, i god tid før skolestart. Dette er de som har sagt at de har en eller annen utfordring selv, via foresatte eller avgiverskole, som de ønsker å snakke om. De graderer ikke. Hun sa det veldig godt:

“Vi åpner samtalen med: “Hvordan skal en skolehverdag se ut for at du skal ha det bra? Fortell meg hva du trenger. For vi vet at hvis du ikke har det bra, vil du ikke klare å mestre og være den beste utgaven av deg selv”.

Vi vil snu dagens situasjon så alle blir gode på å tilpasse opplæringen for de med lærevansker. I denne utgaven kan dere lese om:

  • At vi sprer kunnskap om tilpasset opplæring rundt om i Norge.
  • At vi tilbyr gratis kurs.
  • Fritak i fag.
  • Skolens plikter og dine rettigheter.
  • Eksempler på god tilrettelegging.
  • Utvidet rettighet til å fullføre VGS.
  • Mulighet for å ta pause i skolegangen.
  • Boktips.

I neste utgave får dere gode eksempler på alternative opplæringsløp.
Vi snakker blant annet med flere elever som skal ta fagbrev.

Utgave nr. 4 til egen side

I bladet kan du også lese om:

Og hvordan du kan søke om fritak i:

Skriftlig sidemål

Gjelder elever med dysleksi og SSV, både på ungdomsskolen og videregående.

2. fremmedspråk

Elever med dysleksi og SSV, på videregående.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X