Tilgang til Elevkanalen

Help
Elevkanalen
  • Alle medlemmer får tilgang til relevante digitale læremidler gjennom Elevkanalen.no*. Innholdet på læremiddelportalen er tilpasset fagene i grunnskolen og på videregående.
  • Elevkanalen er en populær læremiddelportal for elever med lese- og skrivevansker, dysleksi og utfordringer knyttet til språkforståelse.
  • De fleste skoler/kommuner har allerede tilgang gjennom FEIDE: Klikk her for å sjekke om din skole/kommune står på listen.
  • Dersom du ikke finner skole/kommune i FEIDE-listen, kontakt Elevkanalen her: Yngvar C. A. Nordberg, yno@tv2.no

*elevkanalen.no er et skoletilbud som vanligvis ikke er åpent for privatpersoner