Telleferdigheter

Denne artikkelen er en språklig og visuelt redigert utgave av en artikkelen "Telleferdigheter" hentet fra Dysleksi Norges ressurssamling "Når matematikk blir vanskelig. Hvordan ivareta elever med matematikkvansker i klasserommet?" av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2019. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av utgivelsen.


Gode telleferdigheter er en forutsetning for å kunne utvikle tallforståelse, regneferdigheter og fleksible strategier for oppgaveløsning. For å kunne bli en sikker teller må eleven utvikle en grunnleggende forståelse av flere elementer. Eleven må kunne tallrekka, kunne telle én og én og forstå at det siste tallet representerer den telte mengden. Før eleven har forstått hvordan tallsystemet vårt er bygget opp, fremstår tallene bare som en lang rekke vilkårlige tall og lyder. Eleven ser ikke noe mønster eller system i tallene.

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.