System for opplæring

Help

Av: Line Yri og Caroline Solem Til tross for at så mye peker på at bruk av lese- og skrivestøtteteknologi er positivt for elever med lese- og skrivevansker eller språkvansker,…

Les hele artikkelen >>
Jente bruler datateknologi

Opplæring i funksjonalitet

Help

Av: Line Yri og Caroline Solem Lese- og skrivestøttende teknologi har potensiale til å gjøre elevene mer selvstendige, fordi teknologien tilbyr eleven hjelp som ellers ville blitt gitt av lærer.…

Les hele artikkelen >>