Jente bruler datateknologi

Opplæring i funksjonalitet

Help

Av: Line Yri og Caroline Solem Lese- og skrivestøttende teknologi har potensiale til å gjøre ele… Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap. Les mer om fagmedlemskap her! Brukernavn Passord Remember Me     Glemt passord

Les hele artikkelen >>

Inkluderende opplæring med teknologi

Help

Av: Line Yri og Caroline Solem Digitale ferdigheter omfattes av læreplanen og er fornyet sammen med fagfornyelsen. Digitale ferdigheter innebærer å innhente og bearbeide informasjon, og å kommunisere med andre i digitale omgivelser. Det innebærer også å være kreativ, skapende og å utvise digital dømmekraft. Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet og er, akkurat som…

Les hele artikkelen >>

Hvorfor er støtte i lek og samspill viktig? 

Help

Av: Rita Lie  Den viktigste støttemetoden – selve sjefsmetoden om du vil – er den enkelte lærer. Det er oss selv, vi voksne, som er rundt disse barna og elevene.  En trygg relasjon og en trygg tilknytning kan bare skje når trygge voksne lykkes med å bygge trygge relasjoner og tilknytninger. Da kan magiske ting…

Les hele artikkelen >>

Opplæring i strategier og lesestøtte

Help

Av: Line Yri og Caroline Solem Kunnskapsoversikten Lesestrategier – en kunnskapsoversikt (Brevik m.fl. 2019) viser at sterke lesere bruker strategier mer og i større grad såkalte kontrollstrategier. Dem som strever med lesing bruker strategier mindre, og i større grad memoreringsstrategier. Gutter bruker også færre strategier enn jenter. Men, det er dem som strever med lesing…

Les hele artikkelen >>

Telleferdigheter

Help

Denne artikkelen er en språklig og visuelt redigert utgave av en artikkelen «Telleferdigheter» hentet fra Dysleksi Norges ressurssamling «Når matematikk blir vanskelig. Hvordan ivareta elever med matematikkvansker i klasserommet?» av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2019. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av utgivelsen. Gode telleferdigheter er en forutsetning for…

Les hele artikkelen >>

Leseopplæring: Ortografisk lesestrategi

Help

Denne artikkelen er en språklig og visuelt redigert utgave av en artikkelen «Ortografisk lesestrategi» hentet fra Dysleksi Norges ressurssamling «Når lesing blir vanskelig. Om begynneropplæring i lesing. Hvilke elever trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de?» av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2022. Den originale artikkelen finner du i den…

Les hele artikkelen >>

To veier til lesing

Help

Denne artikkelen er en visuelt og språklig redigert utgave av en artikkelen «To veier til lesing» hentet fra Dysleksi Norges ressursamling «Når lesing blir vanskelig. Om begynneropplæring i lesing. Hvilke elever trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de?» av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2022. Den originale artikkelen finner du…

Les hele artikkelen >>

Leseopplæring: Fonologisk avkodingsstrategi

Help

Denne artikkelen er en språklig og visuelt redigert utgave av en artikkelen «Fonologisk avkodingsstrategi» hentet fra Dysleksi Norges ressursamling «Når lesing blir vanskelig. Om begynneropplæring i lesing. Hvilke elever trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de?» av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2022. Den originale artikkelen finner du i den…

Les hele artikkelen >>

Å skrive seg til lesing

Help

Denne artikkelen er en visuelt og språklig redigert utgave av en artikkelen «Å skrive seg til lesing» hentet fra Dysleksi Norges ressursamling «Når lesing blir vanskelig. Om begynneropplæring i lesing. Hvilke elever trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de?» av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2022. Den originale artikkelen finner…

Les hele artikkelen >>