Forsiden av Hurdalsplattformen

Konsekvenser av Hurdalsplattformen

Help

Skroter språkkartlegging i barnehagene I den nye regjeringsplattformen fremgår det at den nye regjeringen skal skrote språkkartlegging i barnehagene. Dysleksi Norge er bekymret for de barna med språkvansker som trenger systematisk observasjon for å bli fanget opp, og systematiske tiltak for å følges opp. Pauser utvikling av nye nasjonale prøver Den nye regjeringen vil sette…

Les hele artikkelen >>