Jente bruler datateknologi

Opplæring i funksjonalitet

Help

Av: Line Yri og Caroline Solem Lese- og skrivestøttende teknologi har potensiale til å gjøre ele… Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap. Les mer om fagmedlemskap her! Brukernavn Passord Remember Me     Glemt passord

Les hele artikkelen >>

Inkluderende opplæring med teknologi

Help

Av: Line Yri og Caroline Solem Digitale ferdigheter omfattes av læreplanen og er fornyet sammen med fagfornyelsen. Digitale ferdigheter innebærer å innhente og bearbeide informasjon, og å kommunisere med andre i digitale omgivelser. Det innebærer også å være kreativ, skapende og å utvise digital dømmekraft. Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet og er, akkurat som…

Les hele artikkelen >>

Hvilke hjelpemidler hjelper (for hvem)? 

Help

Av: Line Yri og Caroline Solem I Norge er det ikke diagnoser, men behovet for hjelp som gir deg rettigheter etter opplæringsloven. Det gjelder også for rettigheter til datahjelpemidler. Men hjelpemidlene må jo hjelpe for noe, og her gir diagnoser oss informasjon om hva eleven trenger hjelp til. For eksempel vet vi at elever med…

Les hele artikkelen >>

Opplæring i strategier og lesestøtte

Help

Av: Line Yri og Caroline Solem Kunnskapsoversikten Lesestrategier – en kunnskapsoversikt (Brevik m.fl. 2019) viser at sterke lesere bruker strategier mer og i større grad såkalte kontrollstrategier. Dem som strever med lesing bruker strategier mindre, og i større grad memoreringsstrategier. Gutter bruker også færre strategier enn jenter. Men, det er dem som strever med lesing…

Les hele artikkelen >>

Grunnleggende lese- og skriveopplæring i engelsk 

Help

Denne artikkelen er en visuelt og språklig redigert utgave av en artikkel ved samme navn, hentet fra Dysleksi Norges ressursamling «Tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi» av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2019. Artikkelen har opprinnelig flere illustrasjoner enn denne. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av…

Les hele artikkelen >>