Elever sitter med hvert sitt nettbrett

Skjermene bidrar til inkludering

Help

Flere ønsker nå skjermen ut av skolen igjen. Det vil i så fall være dårlig nytt for personer med dysleksi. For denne elevgruppen har digitaliseringen av skolen bidratt til inkludering og muligheten til å delta i undervisningen på lik linje med de andre i klassen. Tekst: Caroline Vigestad Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge Med Kunnskapsløftet…

Les hele artikkelen >>