Forsiden på høringsnotatet

Høringssvar – forslag til ny opplæringslov

Help

I desember 2021 leverte Dysleksi Norge sitt høringssvar til departementets forslag om ny opplæringslov. Noen av Dysleksi Norges hovedinnspill: Dysleksi Norge er sterkt kritisk til forslaget om å fjerne foreldres rett til å kreve sakkyndig vurdering. Vi er ikke enige i at det er ivaretatt av forslaget.   Dysleksi Norge er sterkt kritisk til at utredning…

Les hele artikkelen >>