To elever ser på nettbrett sammen med lærer

Nøkkelen til god begynneropplæring

Help

Tidlig innsats og økt kompetanse blant lærerne, slik vi har sett i Lillehammer kommune, er nettopp det Dysleksi Norge jobber for. Samtidig vil det alltid finnes elever som har behov for mer spissede og intensive tiltak i form av spesialundervisning. Tekst: Rita Lie, spesialpedagogisk rådgiver/fagleder i Dysleksi Norge På NRK onsdag 11. januar kunne vi…

Les hele artikkelen >>