System for opplæring

Help

System for opplæring

Av: Line Yri og Caroline Solem

Til tross for at så mye peker på at bruk av lese- og skrivestøtteteknologi er positivt for elever med lese- og skrivevansker eller språkvansker, så brukes ikke skriveteknologi i den grad man skulle tro. Det bekreftes blant annet av en større dansk spørreundersøkelse (Arnbak og Klint, 2016) og ti...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem