Stillingsutlysning: Medlemskonsulent 20 %

Help

Dysleksi Norge søker en engasjert jusstudent til en stilling som medlemskonsulent i Dysleksi Norge i 20 %.

Stillingen passer for deg som ønsker en mindre stilling ved siden av studiene og er minst ferdig med 3. avdeling.

Vi trenger deg som kan hjelpe oss med å gi medlemmer god juridisk veiledning. Det kan være alt fra å gi informasjon om rettigheter til å veilede medlemmer i konkrete saker som gjelder barnehage, skole, utdanning og arbeidsliv. Veiledningen går primært ut på å bistå medlemmet med å skrive søknader og/eller klager.

Det er viktig med kjennskap til opplæringsloven, forvaltningsloven og likestillings- og diskrimineringsloven, og deretter barnehageloven, arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

Arbeidstid er 7,5 timer pr. uke, med fleksibel arbeidstid og kjernetid onsdag 17.00 til 20.00. Arbeidssted er Storgata 10 A, med mulighet for hjemmekontor helt/delvis.  

Om stillingen

Arbeidsoppgaver er:

  • Medlemsveiledning pr. telefon og e-post (herunder bemanne vår juridiske veiledningstjeneste onsdager fra kl. 17.00 til 20.00).
  • Utarbeide relevante informasjonsskriv/artikler.
  • Annet forefallende og relevant arbeid.

Stillingen passer for deg som er

  • selvgående
  • engasjert
  • flink til å formidle komplisert informasjon på en enkel måte (både muntlig og skriftlig)

Om arbeidsgiver

Dysleksi Norge er en brukerorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker med ca. 10 000 medlemmer, 35 lokal- og fylkeslag og en selvstendig ungdomsgruppe (Dysleksi Ungdom). Vi er en demokratisk organisasjon med Landsmøte som øverste organ. Lokal- og fylkeslag og Dysleksi Ungdom har delegater til landsmøtet som velger et landsstyre som styrer organisasjonen mellom landsmøtene. Dysleksi Norge jobber med å sørge for et lokalt medlemstilbud gjennom frivillige lokallag, landsdekkende medlemsveiledning, interessepolitisk arbeid og større og mindre prosjekter. Dysleksi Norge har de siste ti årene jobbet med store skoleprosjekter som for eksempel dysleksivennlig skole.

Vi kan tilby:

• Fast stilling
• 20 %
• Lønn etter avtale
• Oppstart: 01. mai 2021
• Arbeidssted er Storgata 10 A, med mulighet for hjemmekontor helt/delvis

Send din søknad

Til Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge: cs@dys.no
Innen 15. mars 2021
Spørsmål? 981 35 628