Mer penger til tidlig innsats, flere lærlingplasser og studieplasser ved fagskoler.

12. oktober la statsråd Siv Jensen frem statsbudsjettet for 2018. Jensen pekte i sin innledning på at vi har en presset økonomi, men at den vanskeligste tiden ligger bak oss. Ledigheten går ned og veksten går opp. Statsbudsjettet er på 1 325 milliarder kroner. Dette er bra for oss:

 

100 millioner til tidlig innsats

Regjeringen foreslår en økning på 100 millioner kroner til tidlig innsats i barnehage og skole. Regjeringen vil også gi kommunene 200 millioner kroner gjennom frie inntekter til arbeidet med tidlig innsats.

Målet er hindre at så mange som 20 prosent går ut av videregående med svake ferdigheter og risikerer å falle utenfor.

Departementet omtaler dette som regjeringens store satsing på utdanningsfeltet i 2018-budsjettet. Regjeringen gir:
· 40 millioner til lærerspesialister i begynneropplæringen.
· 15 millioner økning av tilskuddsordningen for økt leselyst.
· 20 millioner til å få flere minoritetsspråklige barn til å gå i barnehage.
· 20 millioner til å innføre en plikt til samarbeid mellom barnehage og skole.

 

Styrking av yrkesfag og fagskoler

Regjeringen vil satse på yrkesretta utdanninger og foreslår 70 millioner til dette.
Regjeringen vil skape fleksible studieplasser for de som vil bli yrkesfaglærere og også at fagfolk fra arbeidslivet bidrar i undervisning.
· 40 millioner til å sørge for flere lærlingplasser.
· 32 millioner til nye studieplasser ved fagskoler.

 

Flere ungdom skal komme i jobb og utdanning

Regjeringen vil hjelpe ungdom som trenger hjelp til å komme i jobb eller skole. Regjeringen foreslår 70 millioner til videreføring av ungdomsinnsatsen. Innsatsen er rettet mot personer under 30 år som har vært ledige lenger enn 8 uker.

 

Innsats for langstidsledige

Regjeringen foreslår 37 millioner til forsterket innsats til langtidsledige. Regjeringen beskriver at innsatsen fortsatt er på et høyt nivå, men forslaget er en nedtrapping av tiltaksnivået for ledige. Det er fortsatt et høyt nivå på arbeidsmarkedstiltak. Forslaget tilsvarer 15 000 plasser til arbeidsmarkedstiltak og 58 000 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne.

Saken vil oppdateres.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X