Hvordan får jeg PC og hjelpemidler?

Help

1.)

Hva: Du kan få et tilskudd à 3 200 kroner til PC eller nettbrett (hvert 4. år).
Hvem søker du: NAV.
Gjelder: Elever i grunnskolen med spesifikke skrivevansker.

Merk at hvis du trenger PC for å få tilpasset opplæring, men ikke får det du trenger via denne ordningen, så har skoleeier et såkalt restansvar. Det er viktig å kontakte skolen før du går til innkjøp. Restansvar gjelder hvis du:

  • Trenger utstyr som er dyrere enn 3 200 kroner
  • Ikke har spesifikke skrivevansker (men for eksempel spesifikke språkvansker)
  • Er voksen og elev i voksenopplæringen

Dersom en elev får en PC fra skolen som dekker elevens behov, så får man ikke tilskuddet også.

2.)

Hva: Du kan også få hjelpemidler som hjelper deg med å skrive, lese og lytte. Et eksempel er stavekontroll.
Hvem søker du: NAV.
Gjelder: Alle som har en varig utfordring.

Elever søker i samarbeid med skolen.
Det må legges ved sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler bruk av hjelpemidler.
Skolen skal også nevne hvem som er ansvarlig for at eleven læres opp til å bruke hjelpemiddelet.

For voksne holder det at de legger ved en rapport fra utreder om at de har for eksempel dysleksi eller SSV.

Trenger du hjelpemidler i forbindelse med arbeid?

Regelen er at arbeidsgiver skal tilrettelegge så langt det er mulig og rimelig. Dersom det ikke er mulig eller rimelig, overtar NAV ansvaret.

Be om å få avslaget fra arbeidsgiver, for så å kunne søke NAV om å få det dekket.