Hvordan får jeg PC og hjelpemidler?

Help

1.)

Hva: Du kan få et tilskudd à 3 271 kroner (i 2022) til PC eller nettbrett (hvert 4. år).
Hvem søker du: NAV.
Gjelder: Elever i grunnskolen med spesifikke skrivevansker.

Merk at hvis du trenger PC for å få tilpasset opplæring, men ikke får det du trenger via denne ordningen, har skoleeier et såkalt restansvar. Det er viktig å kontakte skolen før du går til innkjøp. Restansvar gjelder hvis du:

  • Trenger utstyr som er dyrere enn 3 271 kroner.
  • Ikke har spesifikke skrivevansker (men for eksempel utviklingsmessige språkforstyrrelser -DLD).
  • Er voksen og elev i voksenopplæringen.

Dersom en elev får en PC fra skolen som dekker elevens behov, får man ikke tilskuddet også.

2.)

Hva: Du kan også få hjelpemidler som hjelper deg med å skrive, lese og lytte. Et eksempel er stavekontroll.
Hvem søker du: NAV.
Gjelder: Alle som har en varig utfordring.

Elever søker i samarbeid med skolen.
Det må legges ved sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler bruk av hjelpemidler.
Skolen skal også nevne hvem som er ansvarlig for at eleven læres opp til å bruke hjelpemiddelet.

For voksne holder det at de legger ved en rapport fra utreder om at de har for eksempel dysleksi eller DLD.

Trenger du hjelpemidler i forbindelse med arbeid?

Regelen er at arbeidsgiver skal tilrettelegge så langt det er mulig og rimelig. Dersom det ikke er mulig eller rimelig, overtar NAV ansvaret.

Forespør tilrettelegging fra arbeidsgiver først. Dersom du får avslag fra arbeidsgiver, kan det vurderes om arbeidsgiver ikke følger pliktene sine. Be om å få avslaget skriftlig fra arbeidsgiver, og legg ved avslaget i søknad til NAV om å få hjelpemiddel dekket.