Slik starter du et nytt lokallag

Help

Mangler det et lokallag i Dysleksi Norge der du bor? Da kan du starte et selv! Det vil glede mange, og vi trenger deg! Her viser vi deg hvordan du går frem – trinn for trinn.

Trinn 1: Før stiftelsesmøtet

Tenk gjennom følgende punkter på forhånd:

 • Hvem vil bidra? Hvilke roller skal de dekke?
 • Hvilket område skal lokallaget dekke?
 • Hva bør lokallaget hete? Dette henger sammen med hvilket område lokallaget skal dekke.
 • Hva er det viktigste lokallaget vil jobbe med?
 • Ta kontakt med sekretariatet, så sender vi ut invitasjon til medlemmene i området lokallaget skal dekke.
 • Finnes det andre lokallag i nærheten? Det er en god idé å ta kontakt med nærliggende lokallag og fortelle om planene for et nytt lokallag.

Trinn 2: Stiftelsesmøtet

Saksliste for stiftelsesmøtet er ikke regulert av vedtektene. Vi anbefaler at dere følger følgende saksliste. Da er dere sikre på at alt dere trenger for å registrere lokallaget er ivaretatt, i tillegg til at dere følger generell, god organisasjonsskikk:

 • Sak 1: Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen)
 • Sak 2: Valg (Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1–3 styremedlemmer hvorav ett kan være ungdomsrepresentant, vararepresentant(er).) For å være valgbar til styret må man være medlem i Dysleksi Norge.
 • Sak 3: Fylle ut skjema for registrering av lokallag (skjema for registrering av nye lokallag og skjema for fremskaffelse av politiattest)
 • Sak 4: Fordele arbeidsoppgaver (registrere lokallaget i Brønnøysund, opprette bankkonto, sende inn dokumentasjon til Dysleksi Norge)
 • Sak 5: Sette datoer for kommende styremøter
 • Sak 6: Vedtekter (Eksempel på vedtak: Dysleksi (lokallagets navn) tilslutter seg Dysleksi Norges vedtekter for lokallag)
 • Sak 7: Eventuelt

Trinn 3: Etter stiftelsesmøtet

Hvis oppgavene er fordelt mellom flere, må de gjøres i denne rekkefølgen:

 • Først må lokallaget registreres i Brønnøysund for å få eget organisasjonsnummer. (I tillegg bør lokallaget registrere seg i Brønnøysundregistrenes Frivillighetsregister.)
 • Når dere har fått et organisasjonsnummer, kan bankkonto opprettes.
 • Når dette er gjort, har dere all informasjonen dere trenger til å fylle ut resten av skjemaet som skal sendes inn til Dysleksi Norges sekretariat.

For ytterligere hjelp og utfyllende informasjon er det bare å ta kontakt med Dysleksi Norges sekretariat.

Hva gjør et lokallag?

Dysleksi Norge har rundt 40 lokallag spredt over hele landet. Lokallagenes formål er å ivareta interessene til mennesker med lese-, skrive-, språk- og matematikkvansker lokalt.
Lokallagenes viktigste oppgaver er:

 • Organisert lagarbeid
 • Kurs- og informasjonsvirksomhet
 • Medlemsverving
 • Å avholde medlems-/lagmøter
 • Veiledning av enkeltpersoner
 • Likepersonsarbeid
 • Interessepolitisk arbeid på kommuneplan

Våre lokallag arrangerer alt fra bowlingkvelder til større mestringshelger. Her får du faglig påfyll, sosiale aktiviteter og gode samtaler med andre i samme situasjon som deg selv.

Mange ulike mennesker på rekke og rad