Skolene svikter på mange områder, ifølge ny forskningsrapport

Help

En ny forskningsrapport basert på prosjektet «Den digitale verktøykassa – Hvordan lærer jeg best?» avdekker store mangler i elevenes læringsmiljø.

Forsiden av rapporten Den digitale verktøykassa - hvordan lærer jeg best?

Førsteamanuensis Marianne Hagelia ved Høgskolen i Østfold har utført følgeforskning i forbindelse med prosjektet «Den digitale verktøykassa – Hvordan lærer jeg best?», som har vært et samarbeid mellom ADHD Norge og Dysleksi Norge, med støtte fra Forskningsrådet.

Her finner du forskningsrapporten.

I løpet av prosjektet fikk en gruppe barn og unge med dysleksi, spesifikke språkvansker og/eller ADHD i alderen 9–13 år delta på en rekke workshops. Hensikten var å oppmuntre barna til å bli mer selvstendige i sitt læringsarbeid ved at de lærte å ta i bruk den digitale verktøykassa.

I løpet av prosjektet intervjuet Hagelia foreldre og barn som har deltatt på workshopene. Det ble gjort til sammen 16 intervjuer, og totalt 29 mennesker var deltakere (n=29, 10 gutter og 4 jenter i alderen 9–13 år, samt 15 foresatte).

Forsker Marianne Hagelia
Forsker Marianne Hagelia.

Studien fant fem kritiske faktorer som må være på plass, for å oppnå målet om at barna skal bli mer selvstendige i sitt læringsarbeid:

1. Kjennskap til egne rettigheter.

2. God (digital) opplæring.

3. Tilrettelagt klasserom.

4. Læreren kjenner barnas rettigheter.

5. Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Forskeren oppdaget at mange barn ikke blir mer selvstendige i sitt læringsarbeid, hovedsakelig fordi disse fem faktorene mangler i deres læringsmiljø.

Avdekket feil og mangler

Studien avdekket betydelige mangler i implementering av krav og lovverk i elevenes læringsmiljø, noe som hindrer dem i å bli selvstendige i sitt læringsarbeid.

Studien fant at:

  • Verken elevene, foreldrene eller lærerne kjenner de grunnleggende verktøyene.
  • Mangel på informasjon: Foreldrene vet ikke hva barna har krav på.
  • Manglende tilrettelegging: Skolen vet ikke hva barna har krav på.
  • IT får ikke lagt inn program på iPad.
  • Barna får ikke lagt inn ønsket app. Barna har heller ikke lov til å bruke mobil på skolen.

Dysleksi Norge og ADHD Norge påpeker at manglende støtte kan føre til alvorlige konsekvenser for disse barna, inkludert høyere risiko for uførhet og arbeidsledighet. De understreker også viktigheten av barnas medbestemmelse og utforskning i læringsprosessen.

I sum viser prosjektet at det er et stort behov for systematiske tiltak for å styrke læringsstøtten til barn med dysleksi, spesifikke språkvansker (DLD) samt ADHD. Det peker også på nødvendigheten av å forbedre lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse og forståelse for elevenes rettigheter.

Sjekk også ut:

I forbindelse med prosjektet «Den digitale verktøykassa – Hvordan lærer jeg best?» har Dysleksi Norge og ADHD Norge laget en serie filmer som skal stimulere barn og unge med dysleksi, spesifikke språkvansker og/eller ADHD i aldersgruppen 9–13 år til å ta i bruk digitale hjelpemidler. «Den digitale verktøykassa» er laget med barn og for barn slik at de selv ønsker å prøve ut et digitalt hjelpemiddel.

Her finner du de syv filmene.