Skole-hjem-samarbeid

Help

Skole-hjem-samarbeid

Av: Åsne Midtbø Aas

Mange foreldre forteller at de tidlig har sagt i fra om at barnet deres kanskje har dysleksi. Men når de ikke blir hørt, øker fortvilelsen.

Mistanken kommer kanskje av at de selv, eller andre i familien har dysleksi, og kjenner igjen de tidlige tegnene. Mange foreldre har en opplevelse av å ikke bli tatt på alvor. De blir møtt med at man må vente og se og at det sikkert kommer til å gå bra.

om fagmedlemskap her!

Du kan melde deg inn her

LOGG INN
LOGG INN