Bevilger mer penger for å styrke spesialundervisningen – tar fra Statped

Help

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Penger skifter hender

14. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019. Her bevilges det 15 millioner kroner til pilotprosjekter som har som mål å forbedre det spesialpedagogiske tilbudet for elever med spesialundervisning. Dessverre vil deler av denne summen bevilges på bekostning av midler til Statped.

I «Prop. 114 S (2018–2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019» kan vi i «Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen» lese følgende:

«I forbindelse med stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, som legges frem høsten 2019, skal det settes i gang pilotrosjekter som skal gi kunnskap og erfaring om hvordan det spesialpedagogiske systemet og allmennpedagogiske tilbudet kan forbedres. Målet er å gi flere elever rask og god hjelp i form av tilrettelagt spesialpedagogisk opplegg. Det foreslås å omdisponere 5 mill. kroner fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped), kap. 230, post 01. I tillegg prioriteres det 10 mill. kroner innenfor bevilgningen på posten, slik at det totalt settes av 15 mill. kroner til tiltak knyttet til stortingsmeldingen i 2019.»

– Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig. For mange får hjelp altfor sent og annenhver elev med spesialundervisning får det av ufaglærte. En av tre elever blir tatt ut av klasserommet for å få spesialundervisning. Det kan ikke fortsette, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Kilde: regjeringen.no

Les også: