Help

Dine rettigheter i høyere utdanning

Er du student og lurer på om du har en diagnose?

Studenter har dessverre ikke rett på utredning slik elever i grunnopplæringen har.
Men det finnes flere studiesteder som tilbyr utredning. Noen samarbeider med den lokale voksenopplæringen eller private utredere. Noen NAV-kontorer tilbyr også utredning. Spør din studieveileder!

Dersom du er blitt utredet tidligere, kan du vise disse papirene til administrasjonen på studiestedet ditt og be om tilrettelegging.