Rettigheter høyere utdanning

Help

Er du student og lurer på om du har en diagnose?

Studenter har dessverre ikke rett på utredning slik elever i grunnopplæringen har.
Men det finnes flere studiesteder som tilbyr utredning. Noen samarbeider med den lokale voksenopplæringen eller private utredere. Noen NAV-kontorer tilbyr også utredning. Spør din studieveileder!

Dersom du er blitt utredet tidligere, kan du vise disse papirene til administrasjonen på studiestedet ditt og be om tilrettelegging.

Hva slags hjelp har studenter krav på?

Studiesteder skal tilrettelegge for studenter med særlige behov. Det står i Universitets- og Høgskoleloven §4-3. Det varierer hva studiestedene legger i dette. De stiller også ulike krav til dokumentasjon av vansker for å kunne tilrettelegge. Det kan være lurt å sjekke hva skolen tilbyr før du søker. De fleste skoler har egne forskrifter for studier, tilpasning og tilrettelegging på eksamen. Her er et eksempel på en forskrift fra NTNU. Alle skoler skal ha disse forskriftene tilgjengelig. Ta kontakt med studiestedet om du er i tvil.

Husk at du har krav på at tilretteleggingen er individuell, etter en konkret vurdering av behovet ditt.

Du har også rett på:

Du kan også spørre foreleseren din om å få utskrift av eller stikkord til presentasjon i forkant, eller opptak i etterkant. Dette er ikke en lovfestet rettighet, men det kan være lurt å få til en avtale.

a.) Kontaktperson

Alle studiesteder plikter å ha en kontaktperson. De skal svare på spørsmål om tilrettelegging.
Ta kontakt med denne personen ved semesterstart. Bli enige om hvilken tilrettelegging du skal ha.
Husk å søke skriftlig.

b.) Pensum på lyd

Studenter med dysleksi eller andre lesevansker har lånerett på pensumlitteratur ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Merk at du bare har tilgang til de bøkene som alt er produsert.

c.) Datahjelpemidler

Studenter kan ha rett på programvare fra NAV. Dette kan være for eksempel stavestøtte og talesyntese.
Dette står i folketrygdloven §10-5 og 6.

Du søker til NAV.

Husk å sjekke om din skole tillater hjelpemidlene du ønsker på eksamen. Mange skoler krever egen søknad for hvert hjelpemiddel. Noen skal ha ny søknad til eksamen hvert semester.

d.) Tilrettelagt eksamen

Studenter har også rett på tilrettelagt eksamen, slik som prøvene på skolen.
Her er noen eksempler på tilrettelegging:

 • Stavekontroll, som f.eks. Lingdys, TextPilot og CD-ord. Det er viktig at du får bruke en du er kjent med
 • Talesyntese eller en person som leser opp oppgavetekst og/eller det du har skrevet
 • Opp til 1 time ekstra og eventuelt mulighet til å ta eksamen på et eget rom
 • Muntlig eksamen, eller kombinert muntlig og skriftlig. Husk at dette må søkes om i forkant av eksamen

e.) Ekstra støtte fra Lånekassen

Du kan søke om tilleggsstipend fra Lånekassen hvis dine lærevansker hindrer deg fra å jobbe ved siden av studiene. Stipendet er på ca. 3 800 kroner hver måned.

Ordningen gjelder studenter i:

 • Høyere utdanning
 • Fagskole
 • Folkehøgskole
 • Voksenopplæring
 • Videregående opplæring uten ungdomsrett (for eksempel hvis du tar opp fag)
 • Grunnskoleopplæring for voksne
 • Bibelskole

Du må legge ved dokumentasjon på vanskene og en signatur fra din fastlege eller annen spesialist/fagperson som har vurdert din arbeidsevne ved siden av studiet.

Merk at du ikke har rett på dette stipendet om du har noen som helst form for lønnet arbeid.

Du kan søke om tilleggsstipend for et helt studieår (høstsemesteret + vårsemesteret) samtidig. Skjemaet må ha kommet inn til Lånekassen per post før 15. november for høstsemesteret og før 15. mars for vårstipendet. Husk at du først må ha sendt inn en vanlig søknad om støtte på lanekassen.no, før du kan søke om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Skal du studere i utlandet og lurer på hva du har krav på?

Det er loven i det landet du studerer som gjelder. For å få vite mer bør du kontakte organisasjonen som jobber med lærevansker i det landet du studerer.

De fleste studiesteder krever en bekreftelse på diagnose for å godkjenne tilrettelagt eksamen etc.
Et godt tips er å få oversatt konklusjonen i rapporten din til språket som gjelder (hvis du skal utenfor norden). De fleste tolke-/oversetterfirmaer gjør en slik jobb. Du kan finne en godkjent tolk i tolkeportalen.

Du har også rett på å få fornyet lisens på hjelpemidler du har hatt før.
Dette kan du søke NAV Utland for å få. Du når dem på telefon 21 07 37 00.

Opptak til høyere utdanning

Noen elever går ut av videregående uten studiekompetanse.
De kan ha flere måter å få rett til å søke høyere utdanning på.

 • Realkompetanse: For dem som har relevant arbeidserfaring og fyller 25 år i søknadsåret. Les mer om realkompetanse her.
 • 23/5-regelen: For dem som har fylt 23 år og har minst 5 års arbeidserfaring (fulltid). De kan oppnå studiekompetanse ved å fullføre fellesfagene engelsk, historie, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Les mer om 23/5-regelen her.
 • Dispensasjon: For dem som har strøket i ett eller flere fag på grunn av en funksjonshemning. Dette kan gjelde for eksempel en med dyskalkuli som har strøket i matte. Du må ikke fylle mer enn 24 år i søknadsåret. Les mer om å søke på dispensasjon her.

Hvis du har studiekompetanse, men er blitt påviselig hindret i ditt potensial på videregående:

 • Du kan søke på særskilt vurdering.
 • Det er strenge krav til dokumentasjon. Du må kunne dokumentere at du har lave karakterer på grunn av for eksempel dysleksi. Du må også kunne begrunne at karakterene ikke gir et riktig bilde av dine kvalifikasjoner. Det vil si at du kan mer enn karakterene viser.
 • Særskilt vurdering er ikke en fortrinnsrett, og du stiller på omtrent samme linje som vanlige søkere. Det kan likevel være lurt å søke med tanke på fremtidig tilrettelegging. Les mer om særskilt vurdering her.

Hvis du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse:

Er du voksen og har mye erfaring fra arbeidslivet?

 • Da kan du ta fagprøven, selv uten opplæring i skole og læretid i bedrift.
 • Disse kalles praksiskandidater. Dette er noe annet enn praksisbrevkandidater.
 • Praksiskandidater må ha bestått teorieksamen i lærefaget før de melder seg opp til fagprøven. Denne eksamenen kan du melde deg opp til som privatist.
 • Etter å ha bestått teorieksamen melder du deg opp til fag- eller svenneprøve hos fagopplæringskontoret som og godkjenner praksisen din. Prøvenemnda i faget kan velge å be deg om forslag til hvor fag- eller svenneprøven skal avholdes. Du kan for eksempel foreslå at prøven gjennomføres i den bedriften du er ansatt i.

Har du yrkeskompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse?

 • Da kan du ta fagskoleutdanning. Dette er yrkesrettet utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet.
 • Over et halvt til to år lærer du å kombinere teori og praksis ved å arbeide med virkelighetsnære oppgaver.