– Det haster med å styrke lærerutdanningen!

Help

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag behandlet Stortinget et forslag om at alle skoler i Norge skal være dysleksivennlige. Til tross for bred politisk støtte til Dysleksi Norges Dysleksivennlig skole-prosjekt, ble forslaget dessverre nedstemt, av blant annet partiet Høyre.

Stortinget
Tirsdag 19. november behandlet Stortinget et forslag om at alle skoler i Norge skal være dysleksivennlige.

Mona Fagerås (SV) og Karin Andersen (SV) la frem forslaget om at alle skoler skal være både dysleksi- og dyskalkulivennlige. De vil at regjeringen skal legge frem konkrete forslag og en tidsplan for arbeidet.

– Dysleksi Norge er glade for den brede politiske støtten til vårt prosjekt dysleksivennlig skole. Vi mener det er helt åpenbart at alle skoler må ha en «dysleksivennlig praksis», enten det er vi i Dysleksi Norge eller andre programmer som bidrar til det, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

Arbeiderpartiet støttet forslaget og mener at også spesifikke språkvansker må være en del av arbeidet. Arbeiderpartiet roser Dysleksi Norges systematiske satsing og synes det er skuffende at Høyre ikke støtter forslaget.

– Skoler blir ikke dysleksivennlige bare fordi vi vedtar det, sa Kent Gudmundsen (H) fra talerstolen.

– Målet må være at alle barn får god hjelp, og jeg mener at medisinen fremgår av den nye stortingsmeldingen. Staten skal ikke pålegge skoler å jobbe etter bestemte programmer, sa Gudmundsen.

Alle partier er enige i at disse elevene skal få tidlig nok, og god nok, hjelp. Flere peker på at det er et paradoks at man forventer av alle lærere å gi god nok hjelp, uten samtidig å sikre at alle lærer om de vanligste vanskene i lærerutdanningen.

– Jan Tore Sanner svarer ikke på om han vil jobbe for å endre lærerutdanningen. Dette må være helt grunnleggende om en skal lykkes med å ruste opp skolene for å hjelpe elevene med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker, sier Solem.

Et hovedpoeng i den nye stortingsmeldingen er å flytte kompetansen fra de nasjonale fagmiljøene og nærmere elevene. I tillegg skal bruken av ufaglærte assistenter reduseres.

– Det er bra og helt nødvendig at elever som trenger ekstra hjelp, får det fra kvalifiserte fagpersoner. Det er også bra at de lokale fagmiljøene bygges opp. Nedtrappingen av Statped er godt begrunnet, men fremstår likevel som risikabel. Vi er selvfølgelig helt enige i at alle skoler skal ha kompetanse på så vanlige ting som dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Men sånn er det rett og slett ikke i dag. Hvis nasjonale fagmiljøer ikke lenger skal veilede på disse områdene, vil det oppstå et faglig vakuum frem til skolene og kommunene får bygget opp sin kompetanse. Det vil ta tid, sier Solem.

Dysleksi Norge mener det er åpenbart at en styrking av lærerutdanningen vil være helt sentralt i å bygge opp kompetanse på sikt. Og dette må skje med en gang.

Se video fra debatten i Stortinget.

Les mer: