Rapport om utredningspraksis

Help

En ny undersøkelse viser at svært mange elever med spesifikke lærevansker blir utredet i ungdomsskolen eller senere. Noen kommuner mangler kompetanse på og utreder ikke elevene for matematikkvansker i det hele tatt. Her kan du lese rapporten i sin helhet.  

Dysleksi Norge jobber for å ivareta rettighetene til alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Bli medlem, og motta hjelp, veiledning og kurs i dag!

Torsdag 18. mars lanserte vi en rapport om utredningspraksis. Rapporten er basert på tre undersøkelser levert av Norstat for Dysleksi Norge.

Rapportens fulle tittel: «RAPPORT. Praksis for utredning av spesifikke lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.»

En utredning for eventuelle lærevansker er avgjørende for å gi riktig hjelp. Ikke fordi diagnosen i seg selv utløser rettigheter, men fordi riktig hjelp forutsetter kunnskap om personens vanskebilde.

Det er kommunens ansvar å sørge for at alle barn får et utbytte av opplæringen gjennom et godt skoletilbud og blant annet en PPT som en lokal støttefunksjon og sakkyndig instans i skolesaker. Det lokale hjelpetilbudet kan enn så lenge benytte seg av Statpeds kompetanse. Men det er besluttet at de høyfrekvente (vanligste) vanskene skal fases ut av Statpeds mandat, det vil si lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjonsvansker og adferdsvansker.

Det betyr at det er enda viktigere enn tidligere at det finnes kompetanse på disse områdene lokalt. Det innebærer utredningskompetanse, men også kompetanse om forebygging og tilrettelegging.

Denne rapporten handler om utredningskompetanse og utredningspraksis.

Les hele rapporten her!

I rapporten kan du blant annet lese om:

Kjønnsforskjeller

  • 16 % menn og kun 3 % kvinner har fått påvist én eller flere spesifikke lærevansker.
  • 10 % menn og kun 2 % kvinner får påvist dysleksi.

Sen utredning

  • 81 % av dem som får påvist dyskalkuli, får dette påvist i ungdomsskolen eller senere.
  • 49 % av dem som får påvist dysleksi, får dette påvist i ungdomsskolen eller senere.
  • 46 % av dem som får påvist SSV, får dette påvist i ungdomsskolen eller senere.

Utredningskompetanse

  • 9 % oppgir at det rett og slett ikke utredes for matematikkvansker i deres kommune.

Geografiske forskjeller

Selv om utvalget er for lite til å si noe sikkert, er det tendenser til at personer i de nordligste fylkene blir senere fanget opp, og at det er mindre kompetanse om språkvansker og matematikkvansker der enn i resten av landet.

Les hele rapporten her!

Les en kortfattet presentasjon av rapporten her!

Her kan du se webinaret der vi presenterer rapporten:

Bli medlem i Dysleksi Norge – støtt vårt arbeid for å sikre rettighetene til alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Kurs og faghefter fra Dysleksi Norge: