Rabatt på utredning m.m. hos private aktører

Help

Det er det offentliges ansvar å betale for utredning når du går på skolen. Likevel er det mange som vil bli utredet privat. Hvis du velger å ta en privat utredning, bør du likevel ha en sakkyndig vurdering hos PPT. Denne er nemlig noe mer enn en utredning: Den skal også vurdere dine rettigheter.

Som voksen kan du også i noen tilfeller ha rett til utredning. Les mer om hvilke rettigheter du har som voksen her.

Dysleksi Norge tar ikke ansvar for kvaliteten på tjenestene under.

A-logopedene

A-logopedene består av tre logopeder utdannet ved Universitetet i Oslo. Utdannelsen er bygd opp av bachelor- og mastergrad i spesialpedagogikk, med fordypning i logopedi.

De arbeider med barn, unge og voksne med ulike former for språk- og talevansker. De har test- og utredningskompetanse i forbindelse med lese- og skriveutredninger, og i forbindelse med pedagogisk-psykologisk rådgivningsarbeid.

De har sertifiseringer i:

  • LOGOS (testverktøy for kartlegging av lese- og skrivevansker).
  • WPPSI/WISC/WAIS (testverktøy for vurdering av generelle læreforutsetninger).
  • LSVT-Loud (stemmetreningsmetode).
  • Talk tools, nivå 1 og 2 (munnmotorisk trening).
  • CELF-4 (testverktøy for kartlegging av språkvansker).
  • Lidcombe-programmet (stammebehandlingsmetode for førskolebarn).

Sted: Oslo.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 10 % rabatt på lese- og skriveutredning. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.
Bestilling og spørsmål: www.a-logopedene.no

OsloLogopedene

OsloLogopedene AS tilbyr private logopediske tjenester for barn og voksne. Katrine Kvisgaard, Logoped MNLL, utreder for dysleksi og dyskalkuli/spesifikke matematikkvansker. Hun skriver også sakkyndige uttalelser vedr. søknad om fritak for 2. fremmedspråk.

Sted: Oslo/Viken.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 10 % rabatt på kartlegging/testing.
Bestilling og spørsmål: http://oslologopedene.no/

Spesialpedagogene

Spesialpedagogene kan utrede barn, unge og voksne for forskjellige lærevansker; f.eks. lese- og skrivevansker, matematikkvansker, oppmerksomhetsvansker og andre lærevansker.

Utredningen vil bestå av samtaler, intervjuer, og bruk av forskjellig standardisert test- og kartleggingsverktøy. Utredningen vil avsluttes med en rapport med beskrivelse av forslag til tiltak.

Sted: Oslo.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 20 % rabatt.
Bestilling og spørsmål: www.spesialpedagogene.no (Oppgi ditt medlemsnummer).

Logopedisk institutt

Logopedisk institutt AS tilbyr private logopediske tjenester for barn og voksne. Anders Kalvøy Einseth, logoped MNLL, utreder dysleksi og dyskalkuli/spesifikke matematikkvansker.

Sted: Oslo

Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 10 % rabatt på kartlegging/testing.

Bestilling og spørsmål: www.logopediskinstitutt.no eller anders@logopediskinstitutt.no (telefon 909 62 807).

Pedagogisketjenester

Pedagogisketjenester tilbyr kartlegging, utredning og tilrettelegging av lese- og skrivevansker/dysleksi for barn, studenter og voksne. Dette tilbys også for flerspråklige, der vi bruker verktøyet Floro.
Logopedisk hjelp tilbys ved språkvansker.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Sted: Oslo, Viken og Vestfold og Telemark.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge 15 % rabatt på utredning av dysleksi.
I prisen inngår forsamtaler/intervju, utredning og rapport med forslag til tiltak.
Bestilling og spørsmål: www.pedagogisketjenester.no,
mobil: 971 95 214, e-post: post@pedagogisketjenester.no

Lesehjelpen

Liv Gjertrud Koløen driver Lesehjelpen. Liv Gjertrud er spesialpedagog og har videreutdanning i lese- og skrivevansker.
Sted: Stord
Pris: Medlemmer i Dysleksi Norge får 20 % rabatt på kartlegging/utredning/møte med tilbakemelding/rapport med forslag for videre tiltak. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bestilling og spørsmål: 991 13 619 (Liv Gjertrud).

Laila Elverum logoped MNLL

Laila Elverum er utdannet leksolog og logoped. Hun tilbyr kartlegging, utredning og tilrettelegging av lese- og skrivevansker/dysleksi for barn, ungdom og voksne.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Sted: Namsos og Trøndelag.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 10 % på utredning av dysleksi. I utredningen inngår samtale, utredning og rapport med forslag til tiltak. I tillegg vil Laila være behjelpelig med å søke om hjelpemidler og/eller søknad om stipend i lånekassen.
Bestilling og spørsmål: Mobil: 950 36 350/e-post: lailaelverum@gmail.com
Nettside: www.logoped1.no

Nidaros Logopedtjeneste

Nidaros Logopedtjeneste tilbyr logopediske tjenester for barn, unge og voksne. Logoped MNLL Nina Persson Meek er sertifisert i Logos og utreder for lese- og skrivevansker/dysleksi for barn og voksne.

Ved utredning foregår en samtale, selve utredningen med Logos, og i ettertid mottar man en rapport med forslag til tiltak. Nina bistår med å søke om hjelpemidler, bistå i opplæring av disse og lese gjennom/signere dokumenter for søknader til Lånekassen. 

Sted: Trondheim og omegn (Trøndelag)
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 10 % rabatt på lese- og skriveutredning.
Bestilling og spørsmål: post@nidaroslogopedtjeneste.no eller 465 23 285
Nettside: www.nidaroslogopedtjeneste.no

Dysleksi-utredning.no

Tone Hager Løvdal tilbyr utredning, veiledning og kursing. Bakgrunn: 20 år som spesialpedagog i grunnskolen, samt de tre siste årene i videregående skole. Utreder spesifikke lese- og skrivevansker, både for voksne, barn og unge. Veileder om rettigheter og bruk av hjelpemidler. Er Logos- og Literate-sertifisert.

Kursing: Holder kurs på skoler. Temaer kan være dysleksi, dysleksivennlig undervisning og digital verktøykasse.

Sted: Kristiansand

Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 10 % avslag på utredningen.

Bestilling og spørsmål: Telefon 976 60 779 eller tonehl@me.com

Nettside: www.dysleksi-utredning.no

Solsikken rådgiving og kognitiv terapi

Lise Moursund Nilsen tilbyr utredning, veiledning og rådgivning vedrørende lese- og skrivevansker/dysleksi. Bakgrunn: Over 17 år som spesialpedagogisk rådgiver i høyere utdanning. Utreder spesifikke lese- og skrivevansker/dysleksi for unge og voksne. Veileder om rettigheter, studieteknikk og bruk av hjelpemidler. Jeg kan kvittere ut for tilleggsstipend for studenter i lånekassen. Har også lang og bred kompetanse på ADHD, som kan forekomme i kombinasjon med dysleksi. Er Logos- og Literate-sertifisert.

Sted: Halden

Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 10 % avslag på utredningen

Bestilling og spørsmål: Telefon: 923 14 158 eller e-post: lise.moursund.nilsen@gmail.com

Nettside: www.solsikken-radgiving-og-kognitiv-terapi.com