Hefte: Når matematikk blir vanskelig

249 kr

Kategori:

I 2017 ga vi ut en ny fagressurs om tilpasset opplæring i matte. Denne passer for elever på alle trinn.

 

Pris: 199,- for medlemmer og abonnenter. Pris for andre: 249,-.
Medlemspris: Skriv “matte” i kupongfeltet i kassen.
NB! Skriv medlemsnummer eller navn på medlem/skole under Tilleggsinformasjon i kassen.

Ikke medlem ennå? Meld deg inn her: Bli medlem!

 

På lager

Beskrivelse

Elever med matematikkvansker finnes i alle klasserom. Forskning viser at ca. 5 % har spesifikke matematikkvansker, kalt dyskalkuli. I tillegg er det rimelig å anta det er rundt 20 % som har generelle vansker med matte, innen ulike områder. Felles for de alle er at de som oftest har stagnert tidlig i opplæringen.

Nyere forskning viser at elever med matematikkvansker ofte strever med telling, oppfatning av antall, relasjonelle ferdigheter, sammenligning av to tall, posisjonssystemet og enkel aritmetikk.

På bakgrunn av dette, tar vi i dette heftet for oss grunnleggende regneferdigheter og viser hvordan elever kan støttes på veien mot forståelse gjennom bruk av konkreter og halvkonkreter. Videre viser vi hvor viktig det er å være fleksibel og variere strategier, og hvordan man kan utvikle ulike strategier.

Vårt mål med dette heftet er å gi deg som lærer noen praktiske tips til hvordan du best mulig kan hjelpe elevene dine til å oppleve mestring. Heftet kan også være nyttig for andre som møter barn med matematikkvansker, for eksempel foreldre, spesialpedagoger og ansatte i PPT.

Heftet sitt fulle navn er ”Når matematikk blir vanskelig – hvordan ivareta elever med matematikkvansker i klasserommet?”. Det ble først utgitt i 2017 med spesialpedagogene Vigdis Woll Lothe og Vidar Waaler på oppdrag fra Dysleksi Norge.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

Det er ord bak bokstaveneFaglige retningslinjer
X
X