Veiledning og foredrag for fagfolk

Prisene på oppdrag vil variere ut fra lengde og omfang. Ta kontakt for å gjøre en avtale.

Vi i Dysleksi Norge holder foredrag og kurs for barnehager, skoler, kommuner og høgskoler/universiteter.

De mest vanlige foredragene er:

  • Hva er dysleksi?
  • Hvordan går dere frem for å bli sertifisert som en dysleksivennlig skole?
  • Hva er god oppfølging av elever med spesifikke lærevansker i klasserommet?
  • Hvordan kan vi bruke IKT-verktøy på en god måte for elever med dysleksi, dyskalkuli eller DLD?
  • Engelsk for elever med dysleksi.
  • Dyskalkuli/matematikkvansker. Hva er det, og hva er lurt å gjøre i møte med vansken?
  • DLD er like utbredt som dysleksi eller dyskalkuli. Lær om hvordan du avdekker vansken, hvilke rettigheter som finnes, og hvilken hjelp personer med DLD bør få.
  • Barn og språk, hva gjør vi i barnehagen?

Vi skreddersyr informasjonen og kursene til deres behov.

SPØRSMÅL? Ta kontakt på post@dys.no

 

Varenummer: Tidspunkt etter avtale Kategori: