Språkskole for ungdom

STED: Sted er ikke fastsatt, men blir dessverre ikke i England på grunn av pandemien. Vi forsøker å få til noe tilsvarende her i Norge. Blir trolig på sentrale Østlandet.

TID:

Uke 40 – mandag 4. oktober til fredag 8. oktober.
Uke 41 – mandag 11. oktober til fredag 15. oktober.

PRIS: Kommer snart.

Bakgrunnen for å velge kun hverdager er at det da går flere fly fra rundt om i landet, slik at vi kan samle flest mulig på Gardermoen for transport med buss til hotellet.

Vi setter opp buss fra Gardermoen.

Påmelding åpner 1. mars. (Påmeldingen er ikke bindende før du får nærmere beskjed om sted og pris.)

For spørsmål, send e-post til kurs@dys.no

Sliter du med engelsk? Det er flere enn du tror som gjør det! Engelsk er et vanskelig fag, og mange har fått dårlig opplæring fordi lærere ofte kan for lite om tilpasset opplæring.

Nå kan du få intensiv engelskopplæring av pedagoger som er gode på tilpasset opplæring! Dette er det 14. året på rad at vi inviterer ungdom på språkskole.

FOR: Alle på ungdomsskole eller videregående (13-19 år), som føler at de trenger mer støtte i engelsk. Alle må være medlem av Dysleksi Norge. Alle som meldes på, må være i stand til å reise med gruppen uten følge med foresatte. Dersom du er i tvil om dette for din ungdom, anbefaler vi at du venter et år med å melde på ham eller henne til turen.

OM KURSET: Målet er å lære å bruke hjelpemidler for å kompensere for vansker med å lese og skrive i engelsk. Vi jobber også med ordforråd og grammatiske ferdigheter, med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger. I trygge rammer, med mange unge med samme vanske, har erfaring vist at dette oppleves positivt. Vi har med to dyktige spesialpedagoger, disse har jobbet mye med tilpasset opplæring i engelsk for dem med lese- og skrivevansker. I tillegg er det med to eller tre voksne til som er med ungdommene hele tiden.

Kategori: