Medlemskurs: Innføring i dysleksi

Gratis kurs om dysleksi for personlige medlemmer i Dysleksi Norge. Kurset holdes digitalt på Zoom. Kurset gir grunnleggende kunnskap om hva dysleksi er, hva som kan gjøres og vanlige følgevansker.

  • Hva er dysleksi, og hvordan finner vi det?
  • Hva er skolens ansvar?
  • Hva kan du gjøre for å støtte barnet ditt?

FOR: Foresatte

FORELESER: Vidar Waaler, spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Han har master i spesifikke lærevansker og har skrevet masteroppgave om matematikkvansker. I Dysleksi Norge utreder han, holder foredrag, sertifiserer dysleksivennlige skoler og veileder medlemmer. Han har jobbet i skolen som spesialpedagog i mange år.

KURSDATO: 22.09.2021

VARIGHET: 2 timer

TID: Kl. 17-19

STED: Zoom

PRIS: Gratis for personlige medlemmer i Dysleksi Norge
Ikke medlem ennå? Bli medlem i dag – kun kr 300 i året.

PÅMELDINGSFRIST: Påmeldingsfristen er siste søndag før kursdato, og lenken til kurset sendes til oppgitt e-postadresse mandag i den uken kurset skal være. Påmelding er bindende. Merk at du ikke får noen e-post med bekreftelse på kurs før du mottar lenke til kurset. Det er derfor viktig at du sjekker at du skriver e-postadresse riktig, og noterer deg hvilket kurs du er påmeldt til og når det er. 

SPØRSMÅL: Kontakt Marianne på kurs@dys.no

 

 

Kategori: