Fagkurs: DLD (spesifikke språkvansker) hos de yngste barna

kr 550

Dysleksi Norge inviterer til digitalt kurs på Zoom.

Å utvikle språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Språket er nøkkelen til det sosiale fellesskapet, og det kan være ensomt for et barn å stå utenfor.

Et kurs for deg som jobber i barnehage, skole eller SFO. Hva kjennetegner spesifikke språkvansker, SSV/DLD, og hvordan kommer det til uttrykk i barnehage og de tidlige årene i skolen/SFO. Hvordan skape gode hverdager i barnehage og skole/SFO med enkle tiltak.

FOR: lærere og andre tilkyttet barnehage, skole og SFO

FORELESER: Rita Lie, spesialpedagog og ansatt i Dysleksi Norge

KURSDATOER:

24.05.2022

TID: Kl. 14-16

STED: Zoom

PRIS: kr 550 pr. deltager.
Ønsker dere å melde på flere deltagere? Deltagere utover deltager nummer 9 med samme fakturaadresse er gratis.

PÅMELDING: Meld deg på ved å fylle ut dette skjemaet.

PÅMELDINGSFRIST: Påmeldingsfristen er siste søndag før kursdato, og lenken til kurset sendes til oppgitt e-postadresse mandag i den uken kurset skal holdes.

Dersom vi ikke har tilstrekkelig antall påmeldte på kurset vil dere få e-post om avlysning i stede for lenke mandagen før planlagt kursstart.

Merk at du ikke får noen e-post med bekreftelse på kurs før du mottar lenke til kurset. Det er derfor viktig at du sjekker at du skriver e-postadresse riktig, og noterer deg hvilket kurs du er påmeldt til og når det er.

Påmelding er bindende, og vi anbefaler at du leser våre vilkår. Ved gjennomført påmelding bekrefter du at våre vilkår er lest og godkjent. Vilkår ved påmelding.

SPØRSMÅL: Kontakt Marianne på kurs@dys.no