Fagkurs: Innføring i matematikkvansker for grunnskolen

kr 550

Dysleksi Norge inviterer til digitalt fagkurs på Zoom. Jobber du i grunnskolen og har elever med matematikkvansker, da er dette kurset for deg! På kurset vil du få innføring i hva matematikkvansker er, litt om hvordan vi kan avdekke, og hva som er lurt å gjøre i møte med vansken.

FOR: Lærere, PPT eller andre ressurspersoner

KURSDATO: 03.03.2022

VARIGHET: 2 timer

TID: Kl. 14.00-16.00

STED: Zoom

PRIS: Kr 550 pr. deltager.
Ønsker dere å melde på flere deltagere? Deltagere utover deltager nummer 9 med samme fakturaadresse er gratis.

PÅMELDING: Meld deg på ved å fylle ut dette skjemaet.

PÅMELDINGSFRIST:Påmeldingsfristen er siste søndag før kursdato, og lenken til kurset sendes til oppgitt e-postadresse mandag i den uken kurset skal være. Påmelding er bindende, og vi anbefaler at du leser våre vilkår. Ved gjennomført påmelding bekrefter du at våre vilkår er lest og godkjent. Vilkår ved påmelding. 

Dersom vi ikke har tilstrekkelig antall påmeldte på kurset vil dere få e-post om avlysning i stede for lenke mandagen før planlagt kursstart.

Merk at du ikke får noen e-post med bekreftelse på kurs før du mottar lenke til kurset. Det er derfor viktig at du sjekker at du skriver e-postadresse riktig, og noterer deg hvilket kurs du er påmeldt til og når det er. 

FORELESER: Vidar Waaler, spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Han har master i spesifikke lærevansker og har skrevet masteroppgave om matematikkvansker. I Dysleksi Norge utreder han, holder foredrag, sertifiserer dysleksivennlige skoler og veileder medlemmer. Han har jobbet i skolen som spesialpedagog i mange år.

SPØRSMÅL: Kontakt Marianne på kurs@dys.no