Foredrag: Hvordan jobber de med matematikkvansker i Nittedal kommune?

I dette webinaret får vi erfaringsdeling fra Nittedal kommune:

I Nittedal gjør skolen individuell kartlegging når de er bekymret for en elevs matematikkutvikling og prøver ut tiltak. PPT kobles på hvis tiltak ikke har god effekt og man fortsatt er bekymret for matematikkvansker. Deretter gjør PPT utredning som består av samtale med foreldre, skole og elev, individuell matematikkartlegging/testing av eleven, i de fleste tilfeller generell evne- og modenhetstest og gjerne også skoleobservasjon – så PPT også får vurdert undervisningen.

Dette er et opptak fra samlingen for dysleksivennlige skoler i 2024.

FOR: Lærere, PPT eller andre ressurspersoner i skolen.

KURSDATO: Onsdag 24. april 2024.

TID: Kl. 14.30-16.00

STEDDu finner kurset ved å logge deg inn som Fagmedlem i Dysleksi Norge.

PRIS: Gratis for fagmedlemmer i Dysleksi Norge.

PÅMELDING: Ingen påmelding nødvendig. Tilgjengelig for alle fagmedlemmer.

FOREDRAGSHOLDER: Jeanette Lindhart Bauer, fagleder og rådgiver i PPT Nittedal kommune.

SPØRSMÅL: Kontakt Marianne på kurs@dys.no

Varenummer: Onsdag 24. april kl. 14.30-16 Kategori: