Fagkurs: Kompensering, bruk av hjelpemidler

kr 500

TEMA: Kompensering, bruk av hjelpemidler

Dysleksi Norge inviterer til digitalt fagkurs på Zoom. Elever med dysleksi kan lære på lik linje med sine medelever. Men de trenger å bruke hjelpemidler, altså kompensere for sine utfordringer med lese- og skriveproblematikk. Kurset vil inneholde en kort gjennomgang av hjelpemidler, men også hvordan disse kan inkluderes i klassen. Hvordan best mulig få til bruk av hjelpemidler gjennom systematisk oppfølging.

FORELESER: Vidar Waaler, spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Han har master i spesifikke lærevansker og har skrevet flere fagressurser. I Dysleksi Norge utreder han, holder foredrag, sertifiserer dysleksivennlige skoler og veileder medlemmer. Han har jobbet i skolen som spesialpedagog i mange år og har egne barn med dysleksi.

FOR: Lærere, ressurspersoner eller andre som trenger en innføring i dette temaet.

KURSDATO: 7. desember 2021

VARIGHET: 2 timer

TID: Kl. 14-16

STED: Digitalt på Zoom

PRIS: Kr 500 pr. deltager

Ønsker dere å melde på flere deltagere? Deltagere utover deltager nummer 10 er gratis.

PÅMELDINGSFRIST: Påmeldingsfristen er siste søndag før kursdato, og lenken til kurset sendes til oppgitt e-postadresse mandag i den uken kurset skal holdes.

Merk at du ikke får noen e-post med bekreftelse på kurs før du mottar lenke til kurset. Det er derfor viktig at du sjekker at du skriver e-postadresse riktig, og noterer deg hvilket kurs du er påmeldt til og når det er.

Påmelding er bindende, og vi anbefaler at du leser våre vilkår. Ved gjennomført påmelding bekrefter du at våre vilkår er lest og godkjent. Vilkår ved påmelding.

SPØRSMÅL: Kontakt Marianne på kurs@dys.no