Fagkurs: Innføring i digitale hjelpemidler for elever med dysleksi

kr 550

Dysleksi Norge inviterer til digitalt kurs på Zoom. På kurset vil du få innføring i hvilke mulige hjelpemidler som kan være hensiktsmessig å benytte i skolen. Det blir en innføring i hvilke funksjoner et hjelpemiddel bør ha, og hvilke man kan benytte. Tema blir også utfordringer knyttet til bruk av hjelpemidler. Kurset gjennomføres digitalt på Zoom. Påmeldingen dekker en deltager.

FOR: Lærere, PPT eller andre ressurspersoner i skolen.

KURSDATO: 29.03.2022

TID: Kl. 14-16

STED: Digitalt på Zoom

PRIS: Kr 550 pr. deltager.
Ønsker dere å melde på flere deltagere? Deltagere utover deltager nummer 9 med samme fakturaadresse er gratis.

PÅMELDING: Meld deg på ved å fylle ut dette skjemaet.

PÅMELDINGSFRIST: Påmeldingsfristen er siste søndag før kursdato, og lenken til kurset sendes til oppgitt e-postadresse mandag i den uken kurset skal være.

Merk at du ikke får noen e-post med bekreftelse på kurs før du mottar lenke til kurset. Det er derfor viktig at du sjekker at du skriver e-postadresse riktig, og noterer deg hvilket kurs du er påmeldt til og når det er. 

Dersom vi ikke har tilstrekkelig antall påmeldte på kurset vil dere få e-post om avlysning i stede for lenke mandagen før planlagt kursstart.

FORELESER: Vidar Waaler, spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Han har master i spesifikke lærevansker og har skrevet flere fagressurser. I Dysleksi Norge utreder han, holder foredrag, sertifiserer dysleksivennlige skoler og veileder medlemmer. Han har jobbet i skolen som spesialpedagog i mange år og har egne barn med dysleksi.

SPØRSMÅL: Kontakt Marianne på kurs@dys.no

Påmelding er bindende. Vi anbefaler at du leser våre vilkår. Det blir ikke utsendt kursbevis da vi ikke kan bekrefte deltagelse.

Vilkår ved påmelding.