Fagkurs: På vei mot dysleksivennlig skole

kr 550

På dette kurset går vi gjennom hvordan skoler kan arbeide for å bli dysleksivennlige skoler. Kriteriene blir grundig gjennomgått, og vi ser på hvordan søknadsprosessen skal gjennomføres. Kurset egner seg godt for skoler som vurderer å søke, og kan være en god støtte for skoler som er i søknadsprosessen. Kurset gjennomføres digitalt på Zoom.

FOR: Skoleledere, ressursteam, lærere

KURSDATO: 18.05.2022

TID: Kl. 14-15.30

STED: Zoom

PRIS: Kr 550 pr. deltager.
Ønsker dere å melde på flere deltagere? Deltagere utover deltager nummer 9 med samme fakturaadresse er gratis.

PÅMELDING: Meld deg på ved å fylle ut dette skjemaet.

PÅMELDINGSFRIST: Påmeldingsfristen er siste søndag før kursdato, og lenken til kurset sendes til oppgitt e-postadresse mandag i den uken kurset skal være.

Merk at du ikke får noen e-post med bekreftelse på kurs før du mottar lenke til kurset. Det er derfor viktig at du sjekker at du skriver e-postadresse riktig, og noterer deg hvilket kurs du er påmeldt til og når det er. 

Dersom vi ikke har tilstrekkelig antall påmeldte på kurset vil dere få e-post om avlysning i stede for lenke mandagen før planlagt kursstart.

Påmelding er bindende, og vi anbefaler at du leser våre vilkår. Ved gjennomført påmelding bekrefter du at våre vilkår er lest og godkjent. Vilkår ved påmelding. 

FORELESER: Åsne Midtbø Aas, utdannet lærer og har jobbet i skolen som både lærer og rektor i 18 år. De siste årene har hun hatt ansvaret for arbeidet med å sertifisere dysleksivennlige skoler. Åsne blir brukt mye som foreleser på skoler, i kommuner og ved universitet og høgskole.

SPØRSMÅL: Kontakt Marianne på kurs@dys.no