Fagkurs: Hvordan ivareta elever med dysleksi?

kr 500

Dysleksi Norge inviterer til digitalt fagkurs på Zoom. Kurset er ment som en starthjelp i møte med barn/elever med dysleksi. På kurset vil vi blant annet komme inn på hva dysleksi er, hvilke rettigheter som finnes, og hvilken hjelp personer med dysleksi bør få.

FOR: Lærere, ressurspersoner eller andre som trenger en innføring i dette temaet.

FORELESER: Vidar Waaler

VARIGHET: 2 timer

TID: Kl. 14-16

STED: Digitalt på Zoom

PRIS: Kr 500 pr. deltager
Ønsker dere å melde på flere deltagere? Deltagere utover deltager nummer 10 er gratis.

KURSDATO:
Tirsdag 02.03.2021
Tirsdag 25.05.2021

PÅMELDINGSFRIST: Innen klokken 9:00 kursdag.

SPØRSMÅL: Kontakt Marianne på kurs@dys.no

FORELESER: Vidar Waaler er spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Han har master i spesifikke lærevansker og har skrevet flere fagressurser. I Dysleksi Norge utreder han, holder foredrag, sertifiserer dysleksivennlige skoler og veileder medlemmer. Han har jobbet i skolen som spesialpedagog i mange år og har egne barn med dysleksi.

Påmelding er bindende, og vi anbefaler at du leser våre vilkår. Ved gjennomført påmelding bekrefter du at våre vilkår er lest og godkjent. Vilkår ved påmelding.