Fagkurs: Hvordan ivareta elever med dysleksi?

kr 500

Dysleksi Norge inviterer til digitalt fagkurs på Zoom. Kurset er ment som en starthjelp i møte med barn/elever med dysleksi. På kurset vil vi blant annet komme inn på hva dysleksi er, hvilke rettigheter som finnes, og hvilken hjelp personer med dysleksi bør få.

FORELESER: Vidar Waaler, spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Han har master i spesifikke lærevansker og har skrevet flere fagressurser. I Dysleksi Norge utreder han, holder foredrag, sertifiserer dysleksivennlige skoler og veileder medlemmer. Han har jobbet i skolen som spesialpedagog i mange år og har egne barn med dysleksi.

FOR: Lærere, ressurspersoner eller andre som trenger en innføring i dette temaet.

KURSDATO: 02.09.2021 og 24.11.2021

VARIGHET: 2 timer

TID: Kl. 14-16

STED: Digitalt på Zoom

PRIS: Kr 500 pr. deltager
Ønsker dere å melde på flere deltagere? Deltagere utover deltager nummer 10 er gratis.

PÅMELDINGSFRIST: Påmeldingsfristen er siste søndag før kursdato, og lenken til kurset sendes til oppgitt e-postadresse mandag i den uken kurset skal være. Merk at du ikke får noen e-post med bekreftelse på kurs før du mottar lenke til kurset. Det er derfor viktig at du sjekker at du skriver e-postadresse riktig, og noterer deg hvilket kurs du er påmeldt til og når det er. 

Påmelding er bindende, og vi anbefaler at du leser våre vilkår. Ved gjennomført påmelding bekrefter du at våre vilkår er lest og godkjent. Vilkår ved påmelding.

SPØRSMÅL: Kontakt Marianne på kurs@dys.no