Hva gjør en privat utredning?

Help

Det er mulig å få en privat utredning. Denne kan sendes over til PPT som en del av den sakkyndige vurderingen. En slik utredning forteller om eleven har en konkret diagnose, men den tar ikke stilling til om skolen er bra nok (om man har “tilfredsstillende utbytte”). Om man får tilfredsstillende utbytte er viktig i spørsmålet om spesialundervisning, jamfør opplæringsloven §5-1.

En privat utredning kan være til hjelp for å tilby et annet synspunkt, fra en nøytral part.
PPT må ta hensyn til en privat utredning, men husk at utredningen bare er en del av denne sakkyndige vurderingen. En privat utredning koster også en del.

Du kan også bruke en privat utredning for å endre på et tidligere vedtak, for eksempel i en klagesak.
Dersom en ny utredning bidrar til at du vinner i klagesaken, skal utgiftene dine til den nye utredningen dekkes, jamfør forvaltningsloven.