Mange hevder at personer med dysleksi er mer kreative enn andre. At det nevrologiske som forårsaker dysleksi, også forårsaker kreative evner. Men stemmer det? Eller er det tilfeldig at kreativitet og dysleksi oppstår samtidig? Og gjelder det også dyskalkuli og SSV(spesifikke språkvansker)?

Noen tror at elever i skolen utvikler kreative evner for å kompensere, når de går på nederlag knyttet til teorifag i skolen. Enkelte andre mener at det er selve denne følelsen av nederlag og manglende mestring som på et vis ”aktiverer” ukonvensjonelle tenkemåter og mestringsstrategier. Videre er det noen som tenker at sammenhengen slettes ikke har noe med vanskene å gjøre, det er bare det at hvis noen har store talenter i kunstneriske fag, og det avviker veldig fra resultater i teorifag, blir man ekstra oppmerksom på det. I tillegg kunne man tenke seg at de ”teorisvake” i større grad blir tvunget i kreative retninger, fordi mulighetene deres er redusert. I disse teoriene beskrives først og fremst elever som ikke lykkes teoretisk, og de skulle derfor være like relevant for andre typer lærevansker som for eksempel dyskalkuli og SSV.

Uansett om det stemmer at det er en sammenheng, og uansett hva som eventuelt er årsaken til den, er det påvist gjennom flere studier at blant personer som er spesielt kreative, er dyslektikere overrepresentert.

I en studie fra 2002 fant man at det var svært mange flere studenter som oppga å ha dysleksi på kunstskoler med høye opptakskrav enn det var på skoler fra ikke-kunstneriske disipliner, og at denne forskjellen var signifikant. En objektiv test av studentenes fonologiske ferdigheter underbygget dette, da det viste seg at kunststudentene hadde svakere fonologiske ferdigheter (en viktig markør for dysleksi), og igjen at denne forskjellen var signifikant. (Wolff og Lundberg 2002).

En studie fra 1999 viste at voksne dyslektikere er mer kreative og innovative enn ikke-dyslektikere i oppgaver som krever original tenkning. (Everatt et al 1999). I en studie fra 2000 utkonkurrerte dyslektikerne ikke-dyslektikerne i å raskt løse oppgaver med ”impossible figures” (Winner et al 2000).

Vi vet også at dyslektikere er kraftig overrepresentert blant gründere.

Så mange som 40 % av de som beskrives som ”selfmade millionaires” dysleksi, mot 5 % av befolkningen for øvrig (Tulip financial research 2015).

Oppimot 10 % av befolkningen har en eller flere av diagnosene dysleksi, dyskalkuli og SSV. Enda flere har problemer med språk eller tall, som ikke skyldes disse vanskene.

Det er ikke vanskelig å forestille seg at et barn som opplever daglige nederlag i skolen, blir påvirket av det. Vi vet at mange med dysleksi har problemer med selvtillit i voksen alder. Disse personene har alle interessante liv, perspektiver, og historier å fortelle. Hvordan overlevde de skolen? Hvordan har livets hindringer påvirket dem inn i voksenlivet? Hvordan tenker de om vanskene sine i dag?

Å svare på disse spørsmålene forutsetter igjen ferdigheter med lesing, skriving og språk. Vi ønsker å gi dem muligheten til å fortelle sin egen historie, USENSURERT, uten språk. Din historie er like viktig og riktig som min historie. Vi tror det er ganske mange som ønsker å uttrykke seg, og vi ønsker å hjelpe dem å vise frem sine talenter.

Most Recent Projects

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X