Bekymringsfullt skolefravær

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mai 10, 2024

Av: Vigdis Lothe Waaler Denne artikkelen retter søkelyset mot bekymringsfullt skolefravær. Dette er et begrep som i flere sammenhenger tar over for uttrykk som skolevegring, skoleangst, problematisk skolefravær og høyt skolefravær. Det er ofte flere og sammensatte årsaker til bekymringsfullt fravær. Elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språkvansker eller generelle...

Opptak fra Dysleksivennlig skole-samling 2024

Publisert av: Fagmedlem

Dato: mars 6, 2024

Her er en samlet oversikt over alle foredragene fra samlingen for dysleksivennlige skoler vinteren 2024. 35093

Tiltak for elever med utviklingsmessige språkforstyrrelser/DLD i videregående skole

Publisert av: Fagmedlem

Dato: januar 29, 2024

Av: Rita Lie Utviklingsmessig språkforstyrrelse/DLD er en tilstand som påvirker språkutviklingen. DLD brukes om personer med uventede og vedvarende språkforstyrrelser som ikke kan forklares med andre former for funksjonsnedsettelse. Det innebærer med andre ord at det er et misforhold mellom språklige ferdigheter og personens fungering på andre utviklingsområder. Det påvirker...

Arbeidsprogram: en metode basert på praktiske erfaringer

Publisert av: Fagmedlem

Dato: januar 15, 2024

Tone Hager Løvdal har gjennom sine 20 år som lærer funnet en metode som fungerer for å tilpasse seg den enkelte elev, selv i et fullt klasserom. Dette er hennes erfaringer. Artikkelen er skrevet i jeg-form og baserer seg på videoklippene som du finner i artikkelen: Denne teksten og disse...

Kjennetegn på dysleksi: videregående og voksne

Publisert av: Fagmedlem

Dato: desember 22, 2023

Av: Åsne Midtbø Aas Det er mange som kommer til videregående skole med lese- og skriveutfordringer som ikke er utredet. Erfaringen fra våre Dysleksivennlige videregående skoler er at de utreder mange. Særlig elever med gode læreforutsetninger, og gode arbeidsvaner blir oversett. Elever i videregående og andre voksne vil ha noen av...

Kompenserende hjelpemidler

Publisert av: Fagmedlem

Dato: desember 15, 2023

Av: Vigdis Lothe Waaler Det å kunne lese og skrive er et grunnleggende fundament i skolen, og tradisjonelt har det vært gjennom lesing og skriving kunnskap har vært formidlet. I dagens samfunn har bruk av teknologi gitt elever med dysleksi kompenserende muligheter for å både kunne tilegne seg og formidle...

Kjennetegn på dysleksi: 1. – 3. trinn

Publisert av: Fagmedlem

Dato: november 22, 2023

Av: Åsne Midtbø Aas Allerede i første klasse møter vi bokstaver og lyd. Vi lærer at bokstaven har et navn, en lyd og et skrifttegn. For elever som har dysleksi er det vanskelig å sette dette sammen og automatisere det. Det er svært viktig å jobbe med språklig bevissthet, selve...

Kjennetegn på dysleksi: 4. – 10. trinn

Publisert av: Fagmedlem

Dato: november 22, 2023

Av: Åsne Midtbø Aas På fjerde trinn er det forventet at en skal kunne lese godt nok til å lese lengre tekster. Lærere som jobber på fjerde trinn og oppover vil kanskje merke at noen elever har knekket lesekoden, men likevel leser veldig sakte. De sliter også med å få...

Kjennetegn på dysleksi

Publisert av: Fagmedlem

Dato: november 22, 2023

Av: Åsne Midtbø Aas Dysleksi er en vanlig vanske, ca. 5-7 % av befolkningen har denne utfordringen (Helland, 2019). Det betyr at det sitter minst en til to elever med dette i alle klasserom. Derfor trenger alle lærere å ha kunnskap om kjennetegn, og enda viktigere: Hvordan en skal legge til...