Dysleksiens gode sirkel – hvordan få elevene inn i den?

Publisert av: Fagmedlem

Dato: september 29, 2023

Av: Åsne Midtbø Aas Mestring og motivasjon henger tett sammen hos oss alle. Det er lettere å jobbe med en oppgave, hvis en vet at det er mulig å mestre aktiviteten i andre enden. Svært få ting har gjort sterkere inntrykk på meg enn møte med alle de barna, ungdommene...

Webinar om spesifikke matematikkvansker

Publisert av: Fagmedlem

Dato: september 28, 2023

I dette webinaret vil du lære om spesifikke matematikkvansker. Kursholder er Vidar Waaler, spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Tema for webinaret er definisjon, omfang, kjennetegn og god tilrettelegging. 32927

Opplæring i funksjonalitet

Publisert av: Fagmedlem

Dato: september 22, 2023

Av: Line Yri og Caroline Solem Lese- og skrivestøttende teknologi har potensiale til å gjøre elevene mer selvstendige, fordi teknologien tilbyr eleven hjelp som ellers ville blitt gitt av lærer. Dysleksi Norges erfaring er at mange opplever å bli mer selvstendige, men også mer motiverte for skolearbeid når de får...

Hvordan skal språkstimulering foregå? 

Publisert av: Fagmedlem

Dato: september 15, 2023

Av: Rita Lie  Først og fremst er det viktig med kunnskap hos alle lærere og andre ansatte som skal barn og ungdom hver dag. Mange har kunnskap om den ordinære språkutviklingen til barn, men mangler kunnskap om hva det betyr når et barn ikke følger den ordinære utviklingen og ikke...

Perspektivkonferansen 2023

Publisert av: Fagmedlem

Dato: september 15, 2023

Årets Perspektivkonferanse ble arrangert 15. september. Konferansen ble strømmet direkte på våre nettsider for fagmedlemmer. Opptak av de ulike perspektivene vil bli tilgjengelig senere. PROGRAM 32935

Nasjonale prøver – hvordan ivareta og tilrettelegge for elever med dysleksi på en best mulig måte?

Publisert av: Fagmedlem

Dato: september 4, 2023

Av: Vigdis Lothe Waaler, spesped koordinator på Rustad skole og spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. I dagens samfunn er lese- og skriveferdigheter av stor betydning for utdanning, personlig utvikling og samfunnet som helhet. Det er derfor nødvendig at alle elever får tilgang til vurderinger i utdanningssammenheng. Nasjonale prøver gir verdifull...

Webinar om DLD

Publisert av: Caroline Solem

Dato: august 31, 2023

I dette webinaret lærer du om utviklingsmessige språkforstyrrelser, også kalt DLD. Kursholder er Rita Lie, spesialpedagogisk rådgiver og fagleder i Dysleksi Norge. Tema for webinaret: Hva er utviklingsmessige språkforstyrrelser Hva kjennetegner denne diagnosen Følgevansker Endring i terminologi (fra spesifikke språkvansker/SSV) Tiltak 32896

Webinar om dysleksi

Publisert av: Caroline Solem

Dato: august 29, 2023

Kommer 9. oktober kl. 14.30 til 16.00! I dette webinaret vil du lære om hvordan du kan skape en inkluderende undervisning for elever med dysleksi. Kursholder er Åsne M. Aas, pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Webinaret er et opptak fra perspektivkonferansen med live mulighet til å stille spørsmål til kursholder....

Webinar om digitale hjelpemidler

Publisert av: Caroline Solem

Dato: august 28, 2023

Kommer i november! I dette webinaret vil du lære om digitale hjelpemidler. Kursholder er Line Yri, medlemskonsulent i Dysleksi Norge. Etter dette webinaret vil du få anledning til å stille spørsmål. For å sende inn dine spørsmål må du bruke chat-vinduet under videoen. Mer informasjon kommer. 33459