Webinar: Bruk av digitale verktøy

Publisert av: Fagmedlem

Dato: februar 12, 2024

Kommer 7. mars klokken 14.30 Hva fant vi gjennom følgeforskningen i prosjektet ‘Den digitale verktøykassa’? Marianne Hagelia er lærer og har jobbet med pedagogisk bruk av digitale hjelpemidler siden 1997. Hun er ansatt ved Høgskolen i Østfold. I samarbeid med ADHD Norge og Dysleksi Norge har Hagelia jobbet med et...

Tiltak for elever med utviklingsmessige språkforstyrrelser/DLD i videregående skole

Publisert av: Fagmedlem

Dato: januar 29, 2024

Av: Rita Lie Utviklingsmessig språkforstyrrelse/DLD er en tilstand som påvirker språkutviklingen. DLD brukes om personer med uventede og vedvarende språkforstyrrelser som ikke kan forklares med andre former for funksjonsnedsettelse. Det innebærer med andre ord at det er et misforhold mellom språklige ferdigheter og personens fungering på andre utviklingsområder. Det påvirker...

Arbeidsprogram: en metode basert på praktiske erfaringer

Publisert av: Fagmedlem

Dato: januar 15, 2024

Tone Hager Løvdal har gjennom sine 20 år som lærer funnet en metode som fungerer for å tilpasse seg den enkelte elev, selv i et fullt klasserom. Dette er hennes erfaringer. Artikkelen er skrevet i jeg-form og baserer seg på videoklippene som du finner i artikkelen: Denne teksten og disse...

Webinar: Innføring i digitale hjelpemidler for elever med dysleksi

Publisert av: Fagmedlem

Dato: januar 12, 2024

Direkte onsdag 28.02 klokken 14.30! I dette webinaret gir medlemskonsulent Line Yri-Hagen en generell innføring i digitale verktøy for fagmedlemmer. I webinaret går vi gjennom opplesing av tekst, skrivestøtte og annet elevene kan ha nytte av i sin skolehverdag.  Webinaret varer i 50 minutter og Yri-Hagen setter av tid til...

Kjennetegn på dysleksi: videregående og voksne

Publisert av: Fagmedlem

Dato: desember 22, 2023

Av: Åsne Midtbø Aas Det er mange som kommer til videregående skole med lese- og skriveutfordringer som ikke er utredet. Erfaringen fra våre Dysleksivennlige videregående skoler er at de utreder mange. Særlig elever med gode læreforutsetninger, og gode arbeidsvaner blir oversett. Elever i videregående og andre voksne vil ha noen av...

Kompenserende hjelpemidler

Publisert av: Fagmedlem

Dato: desember 15, 2023

Av: Vigdis Lothe Waaler Det å kunne lese og skrive er et grunnleggende fundament i skolen, og tradisjonelt har det vært gjennom lesing og skriving kunnskap har vært formidlet. I dagens samfunn har bruk av teknologi gitt elever med dysleksi kompenserende muligheter for å både kunne tilegne seg og formidle...

Webinar om kunstig intelligens med Magnus Nohr

Publisert av: Fagmedlem

Dato: desember 13, 2023

Førstelektor Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold viser hvordan hverdagen blir enklere for dyslektikeren med bruk av kunstig intelligens. Her demonstrerer han bruk av en rekke ulike nyttige ressurser og digitale verktøy som er tilgjengelige for folk flest. Foredraget er et opptak fra Perspektivkonferansen 2023. https://vimeo.com/894027420/9b9bc1011a?share=copy

Webinar om lærerperspektivet

Publisert av: Stine Spjelkavik

Dato: desember 13, 2023

I dette webinaret snakker lærer Marius Bloch om hvordan man kan tilpasse undervisning for elever med lese- og skrivevansker. Han får også selskap på scenen av sjuendeklassing Didrik-Elias som har dysleksi. Sammen snakker de om hvordan tilpasning påvirker elevenes læringsutbytte, i tillegg hva det har å si for trivselen på...

Webinar om DLD – utviklingsmessige språkforstyrrelser

Publisert av: Fagmedlem

Dato: desember 6, 2023

I dette webinaret lærer du om utviklingsmessige språkforstyrrelser, også kalt DLD. Kursholder er Rita Lie, spesialpedagogisk rådgiver og fagleder i Dysleksi Norge. Tema for webinaret: Hva er utviklingsmessige språkforstyrrelser Hva kjennetegner denne diagnosen Følgevansker Endring i terminologi (fra spesifikke språkvansker/SSV) Tiltak Tilbake til fagmedlem