Pensum på lyd

Help

Studenter med dysleksi eller andre lesevansker har lånerett på pensumlitteratur ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Merk at du bare har tilgang til de bøkene som alt er produsert.